Passiivinen tai aktiivinen jäähdyttäminen

Viilennys toimii kahdella eri tavalla: Passiivinen jäähdytys: Suolavesiliuos ottaa pohjavedestä lämmön lämmönvaihtimen avulla lämpöpiiriin ja siirtää sen olus. Tätä toimintoa kutsutaan myös nimellä natural cooling, koska siinä luonnollista ympäristön lämpötilaa käytetään jäähdytykseen. Lämpöpumppu on pois päältä ohjaimeen ja kiertopumppuun asti. Aktiivinen jäähdytys: lämpöpumpun toimintaperiaate yksinkertaisesti käännetään toisinpäin. Tätä jäähdytystä voidaan käyttää käänteistoiminnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että jäähdytysprosessi käännetään sisäisesti vastakkaiseksi tai se vaihdetaan ulkopuolelta primääri- tai sekundääriliitännän kautta. Kuten jääkaapissa, lämpöpumppu tuottaa sitten aktiivisesti kylmää ilmaa. Silloin puhutaan aktiivisesta jäähdyttämisestä.