Vitocal 300 G - lämpöä maaperästä ja pohjavedestä

 

Tuotteilla on seuraavat edut:

  • Hyödyntää ilmaista maaperän ja pohjaveden lämpöä
  • Kaksinkertainen äänenvaimennus takaa hiljaisen käyntiäänen
  • Suorituskykyinen kompressori tuottaa korkean loppulämpötilan
  • Master/slave-ratkaisu suurempaan lämmöntarpeeseen
  • Energiatehokkuusluokka A++*
*Energiatehokkuusluokka EU:n asetuksen nro 811/2013 mukaan, keskimääräinen ilmasto-olosuhde - alhainen lämpötilan käyttö (W35)
 

 

Luotettavaa lämpöhuoltoa kylminä päivinä

Vitocal 300-G käyttää maaperästä tai pohjavedestä saatavaa uusiutuvaa lämpöä. Se soveltuu omakoti- ja paritalojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.

 

 


Vitocal 300-G maalämpöpumppu

Vitocal 300-G sopii loistavasti omakoti- ja rivitalojen uudisrakentamiseen tai saneeraamiseen. 

Suuri teho ja hiljainen käyntiääni

Vitocal 300-G lämpöpumpun tehokas Compliant Scroll -kompressori on toimintavarma ja hiljainen. Tämä on pääasiallisesti kaksinkertaisen äänenvaimennuksen ansiota: se on varusteltu runkoääniä vaimentavalla värinänvaimennuksella sekä ääniä vaimentavalla kotelorakenteella. Samalla kompressori takaa korkeimmat mahdolliset tehokertoimet (COP 5,0 saakka) sekä menoveden lämpötilan 65 °C saakka.

Uusi kylmäainekiertoa valvova Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD)-järjestelmä valvoo Vitocal 300-G:ssä jatkuvasti kylmäpiiriä ja varmistaa elektronisen paisuntaventtiilin kanssa korkeimman mahdollisen tehokkuuden ja näin myös korkeat vuositason tehokertoimet kaikissa käyttöpisteissä.

Moduloiva ratkaisu suurempaan lämmitystarpeeseen

Kerrostaloissa tai muissa kohteissa, joissa tarvitaan suuria tehoja on kaksiportainen Vitocal 300-G master/slave-periaatteella oikea ratkaisu. Tässäkin vaihtoehdossa lämmönlähteenä voidaan käyttää vesistön tai maaperän lämpöä. Useampi lämpöpumppu voidaan yhdistää lämmitysmeno- ja paluuputken avulla. Näin varmistetaan toivottu suuri lämmitysteho ja parannetaan koko laitteiston käyttöturvallisuutta. Erilliset kompressoripiirit sisältävän modulaarisen rakenteen avulla varmistetaan lisäksi erityisen hyvä tehokkuus osakuormituskäytössä sekä mahdollistetaan samanaikainen käyttö lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

Master- tai slave-mallin viisi teholuokkaa mahdollistavat lukuisten yhdistelmien toteutuksen sekä tarvittavan lämmöntarpeen määrittämisen. Tämän hyvän muuntautumiskyvyn ja tarpeenmukaisten sovellusten avulla optimoidaan käyntiajat ja varmistetaan taloudellinen käyttö. Slave-yksikön säätö tapahtuu Master-yksikön kautta. Tämän lisäksi koko järjestelmä voidaan varustaa suurtehopumpuilla

EHPA-laatusertifikaatti

EHPA-laatusertifikaatti

EHPA-laatusertifikaatti varmistaa COP-arvon kuluttajalle 

Suomen kansallinen EHPA laatusertifikaatti todistaa tällä sertifikaatilla, että Viessmann Vitocal 300-G maalämpöpumppu täyttää EHPA sertifikaatin laatuvaatimukset. 

Automatiikka Vitotronic 200

Automatiikka

Selkeä, helppokäyttöinen, älykäs: Vitotronic-automatiikalla säädät lämmityslaitteesi nopeasti ja tarkasti. 

fernbedienungen.jpg

Täydellisesti yhteensopivat tuotekomponentit: Järjestelmätekniikka

"Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa". Tämän periaatteen mukaisesti Viessmann ei tarjoa ainoastaan yksittäisiä lämmityskomponentteja, jotka täyttävät Viessmannin korkeat laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Samankaltaiset tuotteet on yhdistetty kokonaisuudeksi, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa. Ainoastaan järjestelmän integroitujen osien täydellinen yhteensopivuus hyödyntää innovatiivisen huipputekniikan koko tuotantopotentiaalin.

Viessmannin järjestelmätekniikka sisältää kaiken, mitä luotettavalta kaupalliselta lämmitykseltä vaaditaan. Vitotronic-ohjain langattomalla kaukosäädöllä sekä suorituskykyinen Vitocell-lämminvesivaraaja parhainta lämpimän veden saatavuutta turvaamassa, korkealatuiset aurinkoenergialaitteistot edulliseen lämmitykseen.
 

Vitocal 300-G

Übersicht

teho (kW)
5,9 - 117,8 kW:
COP lämmityskäytöllä
riippuen tehosta 6,58 asti
Energiatehokkuusluokka
energieeffizienklasse.png
AA++ EU:n asetuksen nro 811/2013 mukaan, keskimääräinen ilmasto-olosuhde - alhainen lämpötilan käyttö (W35)
Lämpimän käyttöveden tuottamisen energiatehokkuusluokka
Käyttöalue
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Omakotitalo, paritalo, rivitalo, useamman perheen talo, kauppa, kunnat, uudisrakentaminen ja saneeraus
Käyttö
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 automatiikka selkotekstillä ja grafiikkanäytöllä, käyttö Vitotrol-sovelluksella mahdollista
Käyttöveden lämmitys
Käyttövesivesivaraajat tarvitaan, tällöin varmempi lämpimän veden saanti
Lisää merkkipaaluja
"natural cooling"-toiminto NC-yksikön kautta (lisävaruste), "active cooling" -toiminto AC-yksikön kautta (lisävaruste)
Vitocal_300-G-46-kW_Schnitt.png

Energie-Spar-Check-2s.jpg
Tarkistettu laskentamenetelmä

TÜV-sertifioitu rakennuksen energiansäästötarkistus