Viessmannin tietosuojaseloste

Yleisiä tietoja

Me, Viessmann-konserniin kuuluva Viessmann Oy (jäljempänä ”Viessmann” tai ”me”), suhtaudumme vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen ja noudatamme tarkasti voimassa olevia tietosuojalakeja. Näihin kuuluu ennen kaikkea EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679 jäljempänä: ”GDPR”). Viessmann-konserniin kuuluvat kaikki Viessmann GmbH & Co. KG:n tytäryhtiöt. Nämä yhtiöt ovat Viessmann GmbH & Co. KG:n valvonnan alaisia. Henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme ja sovellustemme sekä palvelujemme käytön yhteydessä ainoastaan tarvittavassa määrin ja tietoja käsitellään vain tiettyä tarkoitusta varten. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, tai muita sinuun liitettyjä tietoja.

Tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä:

Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Puh.: 010 328 2550
S-posti: info@viessmann.fi

Tietojen käsittely Viessmann-konsernissa
Meidän, Viessmann Werke GmbH & Co. KG:n puolesta, toimii:

Viessmann Oy

Kerättyjä tietoja voidaan käsitellä tai ne voidaan siirtää muihin Viessmann-konsernin yrityksiin, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
olet antanut tähän nimenomaisen ja selkeän suostumuksen (esim. kyselylomakkeessa)
tämä on tarpeen tiettyä syytä ja Viessmann-konsernin henkilöstöosastoa varten; Viessmann-konsernissa on tehty vastaavat sopimukset tätä tarkoitusta varten
tiedot on pseudonymisoitu vastuullisen osapuolen toimesta ja tämä osapuoli takaa, että kyseinen konserniyritys ei pysty poistamaan tietojen salausta

tiedot on tallennettu anonyymisti vastuullisen tahon toimesta ja näin tallennetut tiedot eivät kuulu enää GDPR:n piiriin.

Siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Viessmann-konsernin yritykset käsittelevät/siirtävät antamiasi tietojaEU- ja ETA-alueella sekä kolmansissa maissa (Yhdysvallat mukaan lukien). Kun siirrämme tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle varmistamme, että siirto tapahtuu ainoastaan maihin, joiden osalta komissio on päättänyt niillä olevan riittävän tietosuojan tason GDPR 45 artiklan mukaisesti tai tahoille, joilla on käytössä asianmukaiset suojatoimet siten kun ne on kuvattu GDPR:n 46 artiklassa.

Tietosuojaselosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa on esitetty, miten takaamme tietojen suojauksen, millaisia tietoja mihinkin tarkoitukseen kerätään, miten tietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste. Seloste koskee periaatteessa kaikkia verkkosivustoja ja sovelluksia, joista Viessmann vastaa. Jos Viessmannin verkkosivustot ja sovellukset poikkeavat näistä tietojen käsittelyn periaatteista tai täydentävät niitä omilla lisäyksillään, tästä ilmoitetaan sopivalla tavalla kyseisen verkkosivuston tai sovelluksen yhteydessä.

Tietosuojaseloste muodostuu viidestä osasta:
Ensimmäinen osa (säännökset yksityisille käyttäjille) koskee Viessmannin palvelujen yksityisiä käyttäjiä.

Toinen osa (ehdot yrityskäyttäjille) koskee Viessmannin palvelujen yrityskäyttäjiä.
Kolmas osa (säännökset työnhakijoille) koskee Viessmannin palvelujen yksityisiä käyttäjiä työhakemuksiin liittyen.
Neljäs osa (Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia koskevat yleiset tiedot) koskevat kaikkia Viessmannin palvelujen, verkkosivustojen ja sovellusten käyttäjiä.

Viides osa (rekisteröityjen oikeuksia koskevat tiedot) koskee kaikki käyttäjiä, joiden tiedot ovat tietosuojalainsäädännön alaisia, mutta jotka eivät ole oikeushenkilöitä.

Lisäksi verkkosivustoillamme voi olla linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille. Tämä tietosuojaseloste ei koske niitä.

I. Yksityisiä käyttäjiä koskevat asetukset

Tietosuojaselosteen tämä osa koskee Viessmannin palvelujen yksityisiä käyttäjiä. Tietojesi käsittelyn oikeusperusteena ovat meidän oikeutetut etumme (esim. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon liittyen) ja välisemme sopimuksen täytäntöönpano sekä suostumuksesi.

Henkilötietojen käyttö ja varmennus

Käsittelemme mm. seuraavia antamiasi henkilötietoja:

nimi
osoite (postinumero, postitoimipaikka, katuosoite ja talon numero, mahdolliset osoitteen täydennykset)
sähköpostiosoite
syntymäaika
sukupuoli
puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero
maa
maksutiedot
tähän asti käyttämäsi lämmitysalan asiantuntija
käyttämäsi Viessmann-tuotteen tuotenimi
käyttämäsi Viessmann-tuotteen sarjanumero.

Mikäli annat meille henkilötietoja, käytämme niitä vastataksemme kysymyksiisi, käsitelläksemme ja suorittaaksemme tekemiäsi kyselyjä, tekniseen hallinnointiin, sisäänkirjautumistoimiin ja palveluihin, joita tarjotaan kyseisillä verkkosivustoilla tai sovelluksissa. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi niiltä osin, kuin käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Ilmoita tästä osoitteeseen info@viessmann.fi ja ilmoita mahdollisuuksien mukaan myös käyttämäsi palvelut.

Viessmannin yhteydenotto puhelimitse

Jos olet hyväksynyt tietosuojaselosteemme ja antanut meille puhelinnumerosi neuvontapyynnön yhteydessä, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse ennen neuvontapyyntösi välittämistä kumppaniyrityksellemme voidaksemme varmistaa antamiesi tietojen oikeellisuuden, keskustella hankkeestasi ja välittää pyyntösi sopivalle asiantuntijayritykselle.

Tietojesi siirtoa ja arviointia koskevia tietoja

Jos olet hyväksynyt tietosuojaselosteemme ja antanut meille sähköpostiosoitteesi neuvontapyyntösi yhteydessä, ilmoitamme sinulle sähköpostitse palvelussamme tekemäsi neuvontapyynnön senhetkisen tilan. Lähetämme muun muassa viestin, jossa on asiantuntijakumppanin yhteystiedot, ja neuvonnan jälkeen tarjoamme mahdollisuutta arvioida kyseinen asiantuntijayritys. Ellet anna meille sähköpostiosoitettasi pyytäessäsi asiantuntijaneuvontaa, emme voi tarjota sinulle asiantuntijan neuvontapalvelua.

Henkilötietojen välittäminen edelleen

Suostumuksellasi välitämme antamasi henkilötiedot edelleen ulkopuolisille asiantuntijayrityksille, jotka tekevät yhteistyötä yrityksemme kanssa kumppaneina ja toimivat aktiivisesti alueellasi. Näin voimme tarjota asiantuntijan neuvontapalveluja ja/tai Viessmannin valikoimiin kuuluvan lämmitysjärjestelmän tai muun tuotteen osto-, huolto- tai korjauspalveluja.

Asiantuntijakumppania pyydetään ottamaan sinuun yhteyttä tietyn ajan puitteissa pyytämäsi asiantuntijapalvelun, kuten neuvonnan tai tarjouksen, tuottamiseksi. Tätä tarkoitusta varten asiantuntijayritys ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja/tai puhelimitse.
Tietojesi muu käsittely ja poistaminen

Tietojasi ei välitetä tai myydä kolmansille osapuolille eli Viessmann-konserniin kuulumattomille henkilöille tai yrityksille. Tallennetut henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi niiden tallennukseen, jos tietoja ei enää tarvita tallennukseen johtaneeseen tarkoitukseen tai jos tietojen tallentamista ei voida jostain muusta laillisesta syystä hyväksyä.

Mainonta ja suostumus mainontaan

Me, Viessmann Oy, tiedotamme sinulle ja tiedustelemme sinulta Viessmannin tuotteista ja palveluista sähköisesti (esim. sähköpostitse) ainoastaan mikäli olet antanut meille suostumuksen käyttää henkilötietojasi mainontatarkoituksiin (opt-in).

Lupa ilmaistaan aktiivisesti laittamalla valintamerkki valintaruutuun, jonka vieressä lukee ”Kyllä, Viessmann Oy saa ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse vastatakseen neuvontapyyntööni ja tiedottaakseen minulle uusimmista tuotteista ja palveluista. Haluan myös käyttää mahdollisuuden osallistua markkina- ja mielipidekyselyihin. Voin peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa jatkoa koskien.”
Huomautus: Kullakin verkkosivustolla/sovelluksessa näkyvässä tekstissä voidaan luetella eri yrityksiä, mikäli pyyntösi koskee heitä.

Jos olet antanut meille suostumuksen tällaiseen käyttöön, mutta et enää jatkossa halua saada mainoksia tai kyselyjä Viessmannilta, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Tällöin tietosi poistetaan, tai jos ne ovat yhä tarpeen laskutusta ja kirjanpitoa varten, ne säilytetään näitä tarkoituksia varten. Lähetä sähköpostiaosoitteeseen info@viessmann.fi.

Henkilötietojen käyttö yhteydenottolomaketta käytettäessä

Jos lähetät meille kyselyjä käyttäen jotakin yhteydenottolomakkeistamme, lomakkeeseen antamasi tiedot, yhteystiedot mukaan lukien, tallennetaan kyselysi käsittelyä ja samaan aiheeseen liittyviä mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Näitä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi käyttää yhteydenottolomakkeessa antamiasi tietoja. Ota yhteys osoitteeseen info@viessmann.fi.

II. Ehdot yrityskäyttäjille

Tämä tietosuojaselosteen osa koskee ainoastaan yrityskäyttäjiä, kuten kauppaliikkeitä, teollisia yrityksiä, kuntia, kaupallisia yrityksiä, suunnittelutoimistoja, arkkitehtitoimistoja jne. siltä osin kuin nämä antavat yhteyshenkilöiden henkilötietoja käyttöömme sopimusten solmimista ja toteuttamista varten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme.

Viessmann kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

asiakaskyselyjen välittämiseen
kyselyjä tehneiden asiakkaiden välittämiseen
näyttämiseen Viessmannin asiantuntijayritysten hakemistoissa (esim. asiantuntijakumppanin verkkohaku osoitteessa www.viessmann.co.uk).
Mikäli olet antanut henkilötietojasi meidän käyttöömme, käytämme niitä ainoastaan kyselyihin vastaamiseen, kanssasi tehtyjen sopimusten käsittelyyn, tekniseen hallinnointiin, sisäänkirjautumistoimiin ja palveluihin, jotka ovat käytettävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai sovelluksissa.

Tallennetut henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi niiden tallennukseen, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on tallennettu tai jos niiden tallentaminen ei ole jostain muusta syystä sallittua. Ota yhteys osoitteeseen info@viessmann.fi. Tällöin tietosi poistetaan, tai jos ne ovat yhä tarpeen varmennusta, laskutusta ja/tai kirjanpitoa varten, ne säilytetään näitä tarkoituksia varten.

Muiden tuotteiden ja palvelujen toimittamisen ja suorittamisen yhteydessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta pätevät vastaavien yleisten myyntiehtojen tietosuojaehdot.

III. Säännökset työnhakijoille

Tämä osa tietosuojasäännöksistä koskee Viessmann-konsernin yritysten työnhakijoita. Ehdot koskevat hakijoita vain silloin, jos nämä ovat hakuprosessin yhteydessä antaneet Viessmannille henkilötietoja, esim. paperihakemuksessa, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeissa ja/tai näiden liitteissä tai Viessmannin operoimissa portaaleissa tai kolmansien osapuolten hallinnoimilla sähköisillä työnhakusivustoilla edellytetyn sisällön sekä muiden paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan hakemuksesi käsittelyyn. Paperisia hakemusasiakirjoja säilytetään ainoastaan rekrytointiprosessin ajan. Tämän jälkeen sertifioitu palveluntarjoaja hävittää paperit tietosuojalakien mukaisesti.

Hakijan henkilötiedot poistetaan automaattisesti aikaisintaan neljän kuukauden mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hakijalle on ilmoitettu, ettei häntä ole valittu kyseiseen työtehtävään eikä mitään tietojen poistoa estäviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia ole.

Jos lähetät meille hakemusasiakirjoja paperimuodossa tai sähköisessä muodossa viittaamatta työpaikkailmoitukseen, tietojesi käsittelyyn antamasi suostumus pysyy tallennettuna järjestelmäämme muita tulevia työpaikkailmoituksia varten.

IV. Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia koskevia muita yleisiä tietoja ja säännöksiä

Nämä ehdot ovat voimassa Viessmannin verkkosivustojen ja sovellusten yksityiskäyttäjiä ja yrityskäyttäjiä koskevien ehtojen lisäksi. Joissakin sovelluksissamme on lisäksi oma täydentävä tietosuojaseloste. Viessmannin ViCare- ja Vitotrol Plus -sovellusten tietosuojaselosteen voit avata seuraavasta linkistä:

https://www.viessmann.co.uk/en/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Tietojen käsittely verkkosivustoamme ja sovelluksiamme käytettäessä
Viessmann kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja palvelimellaan oleviin lokitiedostoihin, jotka käyttämäsi selain tai sovellus välittää meille. Viessmann ei pysty kohdentamaan näitä tietoja tiettyihin henkilöihin. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Tällaisia tietoja ovat:
selaimen tyyppi/versio
käytetty käyttöjärjestelmä
lähettäjän URL-osoite (aiemmin vierailtu sivusto)
tietokoneen isäntänimi (IP-osoitteet v4 ja v6)

Palvelinpyynnön aika

IP-osoite on tietokoneesi globaalisti pätevä tunniste Internet-palveluntarjoajasi allokointihetkellä, ja se koostuu tavallisimmassa muodossaan (IPv4) neljästä toisistaan pisteillä erotetusta numerojaksosta. Yksityisenä käyttäjänä et useimmiten käytä kiinteää IP-osoitetta, sillä palveluntarjoajasi määrittää osoitteen sinulle vain väliaikaisesti (ns. dynaaminen IP-osoite). Pysyvästi määritettyjen IP-osoitteiden (ns. staattisten IP-osoitteiden) yhteydessä selkeä käyttäjätietojen määrittäminen tämän toiminnon avulla on teknisesti helppoa.

Käsittelemme mainittuja tietoja seuraavista syistä:

varmistaaksemme sujuvan yhteyden verkkosivustolle
varmistaaksemme edellä mainitun verkkosivuston mukavan käytön
arvioidaksemme järjestelmän turvallisuutta ja stabiiliutta
muita hallinnollisia ja tilastollisia syitä varten.

Palvelimen lokitiedostojen henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on helpompi hallinnointi ja mahdollisuus havaita ja jäljittää tietojärjestelmiin murtautumista. Voit vastustaa tietojenkäsittelyä milloin tahansa, jos kyseisessä tilanteessa on syitä, jotka ovat ristiriidassa tietojenkäsittelyn kanssa. Sinun tarvitsee vain lähettää sähköpostia tietosuojavastaavalle. Oikeutettu etumme tietojenkeräykseen perustuu edellä määritettyihin syihin. Emme käytä missään olosuhteissa keräämiämme tietoja tehdäksemme päätelmiä sinustahenkilökohtaisesti.

Palvelimen lokitiedostot, joissa edellä mainitut tiedot ovat, poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua, tai mikäli niitä käytetään tilastollisiin tarkoituksiin, ne anonymisoidaan. Pidätämme oikeuden säilyttää palvelinlokitiedostoja pidempään, jos on olemassa seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä luvatonta käyttöä (esim. tietomurtoyritys tai hajautettu palvelunestohyökkäys).

Tietojen käsittely verkkosivustojemme ja sovellustemme käyttöä varten - "Viessmann-tili".

Viessmann käyttää perinteisten kirjautumistoimintojen (esim. käyttäjätunnus ja salasana) lisäksi keskitettyä identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmää ("IAM") pääsyn ja käyttöoikeuksien myöntämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen sellaisten verkkosivustojen ja sovellusten osalta, jotka eivät ole julkisia tai vapaasti käytettävissä. Tätä tarkoitusta varten käsitellään seuraavia henkilötietojasi:

Sähköpostiosoite
Salasana
Käytetty verkkosivusto/sovellus ja viimeinen aikaleima
Käyttäjärooli(t)
Viimeisimmän onnistuneen kirjautumisen aikaleima
Etunimi, sukunimi ja muut tiedot (käytetystä verkkosivustosta/sovelluksesta riippuen)
Puhelinnumero (kaksivaiheista tunnistautumista varten)

Käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

"Viessmann-tilin" luominen.
Sovellusten ja verkkosivustojen käyttöoikeuksien luominen ja hallinta
Roolipohjaisten käyttöoikeuksien luominen ja hallinnointi sovelluksissa ja verkkosivustoilla.
Viessmannin yksittäisten verkkosivustojen ja sovellusten valtuuksien tarkistaminen ja näyttäminen Viessmannin vastaaville vastuullisille toiminnoille
Käytettyjä verkkosivustoja ja sovelluksia koskevien tietojen välittäminen (muutokset, virheilmoitukset, uudistukset jne.).
Verkkosivujen ja sovellusten käyttöä koskevien yhdistettyjen ("anonymisoitujen") tunnuslukujen luominen ja käyttö. 

Lupa henkilötietojesi käsittelyyn annetaan käytetystä verkkosivustosta tai sovelluksesta riippuen, seuraavista syistä:

Sinun kanssasi tehdyn sopimuksen täyttäminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan kohdan 1 alakohdan b mukaisesti, jonka kohteena on myös Viessmannin verkkosivustojen tai sovellusten käyttö, 
suostumuksesi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 alakohdan a mukaisesti, jos sinulta nimenomaisesti pyydetään sitä, tai,
oikeutetun etumme perusteella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan 1 alakohdan f mukaisesti. 

Viimeksi mainittu lupa sallii henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjän "oikeutetun edun" puitteissa, sikäli kuin perusoikeutesi, -vapautesi tai -etusi eivät ole etusijalla. Oikeutettu etumme on pääsy- ja käyttöoikeuksien tehokas hallinnointi sekä verkkosivustojen ja sovellusten sekä niissä käsiteltyjen tietojen suojaaminen luvattomalta käytöltä (esim. luovuttaminen, muuttaminen, poistaminen). Voit milloin tahansa kieltää tämän tietojenkäsittelyn, jos tilanteeseesi liittyvät syyt vastustavat tietojenkäsittelyä. Tähän riittää sähköposti tietosuojavastaavalle. Ennen kieltämistä, tarkistathan jos voisit itse poistaa käyttäjätilisi. Joissakin käyttäjärooleissa, erityisesti suostumukseen perustuvissa, voit myös itse poistaa henkilötietosi osana itsepalvelua. 
Emme missään tapauksessa käytä kerättyjä tietoja henkilöstäsi tehtävien tarkempien päätelmien tekemiseen tai profilointiin.

Edellä mainitut tiedot poistetaan automaattisesti, tai ne anonymisoidaan jos niitä käytetään tilastoja varten, jos käyttäjätilisi on ollut käyttämättömänä yli 360 päivää (viimeinen aikaleima onnistuneesta kirjautumisesta tai verkkosivuston tai sovelluksen käytöstä). Saat meiltä tarvittavat tiedot ennen tämän ajanjakson päättymistä. Pidätämme oikeuden säilyttää henkilötietoja pidempään, jos tämä johtuu oikeudellisista tai sopimuksellisista syistä tai jos on olemassa seikkoja, jotka viittaavat oletukseen luvattomasta käytöstä.

Linkitys ulkoisille verkkosivustoille

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia. Nämä voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolen verkkosivustoille. Tämä tietosuojalauseke ei koske näitä sivustoja. Jos poistut Viessmannin verkkosivustoilta ja sovelluksista vieraillaksesi kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja sovelluksissa, suosittelemme lukemaan huolellisesti kyseisen palveluntarjoajan tietosuojalausekkeen.

Tietoja evästeistä ja analysointityökalujen käytöstä

Henkilötietojen käsittely evästeiden ja analysointityökalujen (Google Analytics ja Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, Re-Targeting-Technologies, Google Remarketing, Facebook Remarketing ja Inspectlet) avulla perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on analysoida verkkosivustomme käyttöä.

Google AdWordsin suorittama henkilötietojen käsittely (luettele kaikki uudelleenkohdennusteknologiat) perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on kohdennetun mainonnan ja mainonnan tehokkuuden (esim. montako mainosbannerin napsautusta on johtanut ostoon verkkosivustoltamme) tilastollisen analysoinnin personoitu näyttö.

Viessmann käyttää useissa paikoissa verkkosivustoillaan ja sovelluksissaan niin sanottuja evästeitä. Ne auttavat tekemään verkkosivustostamme helppokäyttöisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Evästeet ovat selaimen tietokoneellesi tallentamia pieniä tekstitiedostoja. Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti vierailusi päättyessä. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi haittaa eivätkä sisällä viruksia.

Viessmann käyttää tähän tarkoitukseen myös analysointityökaluja, kuten Web Trends tai Google Tag Manager (Firebase). Annetut ja käytetyt tiedot kerätään ja tallennetaan täysin anonyymisti. Tietoja voidaan säilyttää myös EU- j.a ETA-alueen ulkopuolella.

Kun analysointityökaluja ja seurantateknologioita otetaan käyttöön ja käytetään, anonymisoimme tiedot mahdollisimman nopeasti joko palveluntarjoajan toimesta asianmukaisten sopimusten mukaisesti tai ensimmäisen käyttökertamme yhteydessä, jolloin oikeuttasi tietoihin ei voida käyttää kaikissa jäljempänä mainituissa teknologioissa.

Voit estää tällaisten tietojen siirron selaimesi, sovelluksen tai käyttöjärjestelmäympäristön (iOS, Android) asetusten avulla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia tarjotun sisällön tai palvelun haussa, käytössä tai toimivuudessa. Löydät käyttämämme palvelun evästeiden estotoiminnon (opt-out) seuraavasta Taboola, Inc.:n linkistä: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

Lisäksi käytämme joissakin tapauksissa evästeitä mainontamme onnistumisen mittaamiseen ja optimointiin. Käytämme Adform Germany GmbH:n (jäljempänä Adform) tulosseurantaa. Eväste asennetaan heti, kun olet yhteydessä Adformin sijoittamaan mainontavälineeseen (esim. mainosbanneri). Eväste sisältää mainontatunnuksen ja on voimassa 60 päivää. Eväste ei sisällä mitään tietoja (esim. täydellinen IP-osoite, etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite), joiden perusteella sinut voitaisiin tunnistaa. Mainontatunnus kertoo meille, mikä mainosmateriaali herätti kiinnostuksesi Viessmannia kohtaan. Viessmann-konserni ei yhdistä missään olosuhteissa mainontatunnusta henkilötietoihin. Käyttäjät, jotka eivät halua osallistua tulosseurantaan, voivat estää Adform-evästeen käytön selaimessaan osoitteessa http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

Google Analytics ja Google Tag Manager

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -työkalua, joka on Google Inc.:n (Googlen) analysointipalvelu. Google Analytics käyttää sivuston käyttäjien käyttötapojen analysoinnissa apuna evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettuja tekstitiedostoja. Evästeen luomat tiedot verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos kyseisellä verkkosivustolla on kuitenkin käytössä IP:n anonymisointi, Google lyhentää etukäteen IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa ETA-sopimuksen solmineissa maissa. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston operaattorin puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, tehdäkseen raportteja verkkosivuston käytöstä ja tarjotakseen verkkosivuston operaattorille muita verkkosivustoon ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit kieltää evästeiden käytön tekemällä selaimessasi vastaavat asetukset. Huomaa kuitenkin, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia sivuston toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen luomia, verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (IP-osoitteesi mukaan lukien) ja käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Lisätietoja käytöstä ja tietojen suojauksesta:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html tai https://policies.google.com/?hl=en.
Haluamme korostaa, että Google Analyticsia on laajennettu tällä verkkosivustolla sisältämään toiminto ”anonymizeIp”, millä varmistetaan IP-osoitteiden anonyymi kerääminen (IP masking).

Tämä verkkosivusto käyttää myös Google Tag Manageria, jonka avulla verkkosivuston tageja voidaan hallita käyttöliittymällä. Google Tool Manager ainoastaan asettaa tageja. Tämä tarkoittaa sitä, että evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja kerätä. Google Tool Manager laukaisee muita tageja, jotka vastavuoroisesti keräävät tarvittaessa tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin. Jos toiminto on poistettu käytöstä domain- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerin asettamien jäljitystagien osalta.

Google Analyticsin poistaminen käytöstä

Voit estää Google Analyticsin suorittaman tietojen keräämisen napsauttamalla seuraavaa painiketta. Estoevästeen (opt-out) avulla voit estää tietojesi keräämisen jatkossa kyseisellä verkkosivustolla vieraillessasi: Deactivate Google Analytics

Google Adwords -tulosseuranta

Google AdWords -asiakkaana Viessmann käyttää Google-tulosseurantaa, joka on Google Inc.:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”) analysointipalvelu. Google AdWords tallentaa tietokoneellesi ns. konversioevästeen, jos olet päätynyt verkkosivustolle Googlen mainoksen kautta. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilön tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä sivustoillamme eikä eväste ole vanhentunut, me ja Google voimme havaita, että joku on napsauttanut mainosta ja ohjautunut sivustollemme. Jokainen AdWords-asiakas saa erilaisen evästeen. Tästä syystä evästeitä ei voida jäljittää AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen perusteella. Konversioevästeen avulla kerätyistä tiedoista luodaan tulostilastoja AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet tulosseurannan. AdWords-asiakkaat näkevät mainostaan napsauttaneiden ja tulosseurannan tagin sisältävälle sivustolleen ohjattujen käyttäjien kokonaismäärän.

He eivät kuitenkaan saa käyttöönsä mitään tietoja, joiden perusteella käyttäjät voitaisiin tunnistaa.

Jos et halua osallistua seurantaan, voit estää evästeiden asettamisen selainohjelmistosi asetuksista (käytöstäpoistotoiminto). Evästeitä ei tällöin käytetä tulosseurantatilastoihin. Lisätietoja ja Googlen tietosuojakäytännöt: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk

Kolmannen osapuolen evästeet

Viessmann hyödyntää useita mainontakumppaneita, jotka auttavat tekemään verkkotarjouksista ja -sivustoista houkuttelevampia. Tästä syystä myös kumppaniyritysten evästeitä tallennetaan kiintolevyllesi käydessäsi verkkosivustoillamme. Nämä ovat väliaikaisia/pysyviä evästeitä, jotka poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua Nämä väliaikaiset tai pysyvät evästeet (kesto 14 päivästä 10 vuoteen) tallennetaan kiintolevyllesi, ja ne poistuvat itsestään määritetyn ajan kuluttua. Kumppaniyritystemme evästeet sisältävät ainoastaan pseudonymisoituja, tavallisesti myös anonyymejä tietoja. Näihin sisältyvät muun muassa tiedot siitä, mitä tuotteita olet katsellut, oletko ostanut jotain, mitä tuotteita olet hakenut jne.

Jotkin mainontakumppaneistamme keräävät esimerkiksi tietoja sivuista, joilla olet käynyt aiemmin tai tuotteista, joista olet ollut kiinnostunut voidakseen näyttää sinulle mielenkiintosi kohteita parhaiten vastaavia mainoksia. Näitä pseydonyymejä tietoja ei koskaan yhdistetä henkilötietoihisi. Niiden tarkoituksena on ainoastaan auttaa mainontakumppaneitamme kohdistamaan sinulle mainontaa, joka voisi oikeasti kiinnostaa sinua.

Uudelleenkohdistusteknologiat

Verkkosivustoillamme käytetään ns. uudelleenkohdistusteknologioita. Käytämme näitä teknologioita tehdäksemme verkkosivustostamme mielenkiintoisemman sinulle. Tämän teknologian avulla voidaan kohdistaa tuotteistamme jo kiinnostuneille internetin käyttäjille mainontaa kumppaniemme verkkosivustoilla. Olemme vakuuttuneita, että personoitu, mielenkiinnon kohteita vastaava mainonta on yleisesti ottaen kiinnostavampaa internetin käyttäjälle kuin mainonta ilman henkilökohtaista lähtökohtaa. Tällaisen mainosmateriaalin lisääminen kumppaniemme sivuille perustuu evästeteknologiaan ja käyttäjän aiemman käyttäytymisen analysointiin. Tämä mainontamuoto on täysin pseudonyymi. Mitään käyttäjäprofiileja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt niin sanottujen evästeiden käytön ja niiden avulla tehtävän käyttäjätietojen keräämisen, tallennuksen ja käytön. Lisäksi tietosi tallennetaan evästeisiin selainistunnon päätyttyä, jolloin ne voidaan hakea uudelleen esimerkiksi vieraillessasi seuraavan kerran verkkosivustolla. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen estämällä selainasetuksistasi evästeiden käytön jatkossa.

Google Remarketing

Käytämme Google Inc.:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”) uudelleenmarkkinointiteknologiaa. Tämän teknologian avulla jo aiemmin verkkosivustollamme ja -palveluissamme vierailleille ja tarjouksesta kiinnostuneille käyttäjille voidaan näyttää uudelleen kohdennettua mainontaa Google Partner Network -sivuilla. Mainonnan kohdennus tapahtuu evästeiden avulla, jotka ovat pieniä käyttäjän tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja. Tekstitiedostojen avulla voidaan analysoida käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustovierailujen aikana sekä hyödyntää niitä kohdennettuihin tuotesuosituksiin ja mielenkiinnon kohteisiin perustuvaan mainontaan.
Ellet halua vastaanottaa mielenkiinnon kohteisiin perustuvaa mainontaa, voit estää Googlen evästeiden käytön tähän tarkoitukseen sivulla https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en. Vaihtoehtoisesti voit estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön Network Advertising Initiative -sivustolla osoitteessa http://www.networkadvertising.org/choices/ noudattamalla siellä mainittuja esto-ohjeita. Lisätietoja Google Remarketing -palvelusta ja Googlen tietosuojakäytännöistä saat sivulta: http://www.google.com/privacy/ads/

Käyttämällä tarjouksiamme hyväksyt Googlen suorittaman sinusta kerättyjen tietojen käsittelyn tässä kuvatulla tavalla ja mainittuihin tarkoituksiin. Huomaa, että Googlella on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka ovat riippumattomia meidän käytännöistämme. Emme vastaa millään tavoin kyseisistä käytännöistä ja toiminnoista.

Facebook Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin uudelleenmarkkinointia tai mukautettu kohderyhmä -toimintoa. Tämän toiminnon avulla voimme kohdentaa verkkosivustollamme kävijöille Facebookissa personoituja, heidän mielenkiinnon kohteidensa mukaisia mainoksia. Facebook käyttää evästeitä verkkosivuston käytön analysointiin, mikä muodostaa perustan mielenkiinnon kohteisiin perustuvaan mainontaan.
Tätä varten Facebook tallentaa verkkosivustollamme kävijöiden selaimiin pienen, numerojaksosta muodostuvan tiedoston. Tätä numeroa käytetään verkkosivustolla kävijöiden ja verkkosivuston käyttöä koskevien anonyymien tietojen rekisteröintiin. Verkkosivustolla kävijöiden henkilötietoja ei tallenneta. Jos käyt alla mainitulla Facebook-sivulla, näet mainoksia, jotka melko luultavasti perustuvat aiemmin tarkastelemiisi tuotteisiin tai tietoihin. Ellet halua Facebookin keräävän tietoja, voit estää niiden tallentamisen napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads (jos käytät useita selaimia, sama toiminto on tehtävä kaikissa selaimissa).

Inspectlet

Inspectlet-verkkoanalyysipalvelu kerää ja tallentaa tietoja tällä verkkosivustolla. Tiedoista luodaan pseudonyymien avulla käyttöprofiileja. Niiden avulla arvioidaan verkkosivustolla kävijän käytöstä, ja tietoja arvioidaan verkkosivuston käsittelyn parantamiseksi. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää evästeitä (pieniä tekstitiedostoja), jotka tallennetaan paikallisesti verkkosivustolla kävijän tietokoneelle ja joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa hänen tullessaan uudelleen verkkosivustollemme.

V. Tietoja rekisteröityjen oikeuksista

Tässä tietosuojaselosteen osassa annetaan lisätietoja siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä suhteessa Viessmanniin.

Identiteettisi

Täyttääkseen GDPR:n mukaiset oikeudet Viessmann voi joutua pyytämään lisätietoja identiteetistäsi liittyen henkilötietojen keräämiseen sopimussuhteen perusteella joko satunnaisesti tai oikeutetun epäilyn yhteydessä. Tämä pätee erityisesti silloin, jos tietopyyntö on käytettävissä sähköisessä muodossa, mutta lähettäjän tiedot eivät paljasta kyseisen luonnollisen henkilön identiteettiä.

Sinulla on oikeus

  • pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Erityisesti voit pyytää tietoja käsittelytarkoituksesta, henkilötietoryhmästä sekä niiden vastaanottajien ryhmistä, joille tietosi on luovutettu tai tarkoitus luovuttaa, suunnitellusta säilytysajasta, oikeudesta oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen, valitusoikeudesta, tietojen alkuperästä, jos tiedot eivät ole meidän keräämiämme sekä automaattisesti päätöksenteosta profilointi mukaan lukien ja tarvittaessa olennaisia tietoja yksityiskohdista.
  • pyytää välittömästi tallentamiemme virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi korjaamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti
  • pyytää tallentamiemme henkilötietojesi poistamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti, ellei käsittely ole tarpeen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteuttamiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun edellyttämistä syistä tai oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista mutta kieltäydyt poistamasta tietoja emmekä enää tarvitse niitä, mutta jos tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden yhteydessä perusteluun, esittämiseen tai puolustautumiseen tai jos olet tehnyt valituksen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti
  • saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Ota yhteys meihin näiden oikeuksien käyttämistä varten osoitteessa:

Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Puh.: 010 328 2550
S-posti: info@viessmann.fi

tai Viessmann-konsernin tietosuojavastaava:

Data Protection Officer of the Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder), Germany
Puhelin: +49 6452 700
Faksi: +49 6452 70 2780
S-posti: info@viessmann.com datenschutz@viessmann.com

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen, minkä jälkeen emme saa enää jatkaa tietojen käsittelyä tämän suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@viessmann.fi tai widerruf@viessmann.com tai poststelle@datenschutz.hessen.de

Valitus valvontaviranomaiselle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti. Voit ottaa yhteyttä tavallisen kotipaikkasi valvontaviranomaiseen tai yrityksemme pääkonttoriin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
PL 800, 00521 Helsinki
Puh.: 029 56 66700
S-posti: tietosuoja@om.fi

Lisätietoja – yhteystiedot

Luottamuksesi on meille tärkeää. Tästä syystä olemme aina käytettävissä henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiäsi varten. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et saanut vastausta tästä tietosuojaselosteesta tai jos haluat lisätietoja jostain kohdasta, ota meihin yhteys:

Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Puh.: 010 328 2550
S-posti: info@viessmann.fi

tai

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Data Protection Officer of the Viessmann Group
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder), Germany
Puh.: +49 6452 700
Faksi: +49 6452 70 2780
S-posti: info@viessmann.com datenschutz@viessmann.com

Turvallisuustiedot

Pyrimme säilyttämään henkilötietojasi huolellisesti ja varmistamaan teknisin ja organisatorisin keinoin, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Sähköpostiviestinnässä täydellistä tietojen turvallisuutta ei voida taata, joten suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot postitse.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tämä tietosuojaseloste on tällä hetkellä voimassa ja päivitetty marraskuussa 2018.
Verkkosivustomme ja palvelujemme jatkuvan kehittämisen vuoksi taikka lakisääteisten tai viranomaisvaatimusten muutosten johdosta voi tulla tarpeelliseksi täydentää tätä tietosuojaselostetta. Voit milloin tahansa hakea ja tulostaa voimassa olevan tietosuojalausekkeen verkkosivustoltamme osoitteesta https://www.viessmann.fi/fi/tietosuojakaytanto.html

Inspectlet

Tällä sivustolla kerätään ja tallennetaan tietoja Inspectlect webanalyysityökalun avulla. Tietojen avulla muodostetaan pseudonyymejä käyttäjäprofiileja, joiden avulla analysoidaan kävijöiden käyttäytymistä, minkä pohjalta nettitarjontamme käytettävyyttä parannetaan. Tätä tarkoitusta varten käytetään cookieita (pieniä tekstitiedostoja), jotka tallentuvat kävijän laitteelle ja tunnistavat kävijän tämän vieraillessaan kotisivuillamme uudstaan. Inspectlect-seurannan saat pois käytöstä milloin tahansa https://www.inspectlet.com/optout -sivustolla.