Vitocell 100-L erillisellä lämmönvaihdinsarjalla Vitotrans 222

Vitocell 100-L muodostaa lisävarusteena toimitettavan erillisen sarjan Vitotrans 222 (80, 120 ja 240 kW) kanssa käyttöveden lämmittämiseen tarkoitetun varaajajärjestelmän. Lämmönvaihdinsarja sisältää levylämmönvaihtimen, armatuurit ja pumput.

Lisävarusteina voidaan toimittaa sekoitusryhmiä, termostaatteja sekä ohjauskeskus Vitotronic 200-H, tyyppi HK1B tai HK3B. Täydellistä järjestelmää käytetään ensisijaisesti seuraavissa käyttökohteissa ja olosuhteissa:

 • käytetään lämmityspiirejä, joihin tarvitaan matala paluuveden lämpötila tai joissa paluuveden lämpötilat ovat rajoitettuja, esim. kaukolämpö tai kondensoiva kattila. Käyttövesipuolen suuren hajonnan vuoksi lämmitysvesipuolelle säätyy matala paluuveden lämpötila; tätä tilannetta voidaan hyödyntää lämpöarvotekniikkaa käytettäessä korkean kondensaatiomäärän ansiosta.
 • Suuret varaajatilavuudet ajallisesti vaihtelevina varaus- ja ottoaikoina, esim. vedenotto ruuhka-aikoina kouluissa, urheilutiloissa, sairaaloissa, kasarmeissa, hoitolaitoksissa, kerrostaloissa jne.
 • lyhytaikaisesti tarvitaan suuria huipputehoja, eli käyttöerien ollessa suuria ja jälkilämmitysaikojen poiketessa toisistaan, esim. käyttöveden lämmitys uimahalleissa, urheilusaleilla, teollisuuslaitoksissa ja teurastamoissa.
 • Tilan ollessa rajoitettu, koska varaajajärjestelmä pystyy siirtämään suuria tehoja.

Edut lyhyesti:

 • Teräksinen korroosiosuojattu varaajasäiliö, Ceraprotect-emalointi.
 • Ylimääräinen katodinen suoja magnesiumanodin kautta, sähköanodi saatavissa lisävarusteena.
 • Helppo asennuspaikkaan toimittaminen irrotettavan lämmöneristyksen ansiosta.
 • Vähäiset lämpöhäviöt korkealaatuisen kokonaislämmöneristyksen ansiosta.
 • Sähkövastus ja latauslanssi käytettäväksi lämpöpumppujen yhteydessä saatavina lisävarusteina.
 • Soveltuu erityisesti lämmönvaihdinsarjan Vitotrans 222 (lisävaruste) kanssa varaajajärjestelmäksi kondensoivien kattiloiden yhteyteen.
 • Asteentarkka varaajan syöttö myös liukuvan menoveden lämpötilan yhteydessä.
 • Erittäin tehokas syöttöpumppu ja lämmitysvesipumppu sekä täydellinen lämmöneristys.