Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Lämpöpumppu: kaikki mitä sinun täytyy tietää

Kysy neuvoa asiantuntijalta
Viessmann Vitocal-lämpöpumppu asennettuna talon seinän edustalle ja käyttövesivaraaja talon sisälle.

Lämpöpumput ovat ensimmäinen valinta niille, jotka haluavat pienentää lämmityslaskujaan ja tuottaa lämpöä ympäristöystävällisemmällä tavalla.  Lämpöpumput hyödyntävät uusiutuvaa energiaa kalliosta, auringosta, vedestä tai ilmasta. Hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä, säästämme resursseja ja vähennämme ympäristölle haitallisia CO2-päästöjä.

Lämpöpumpun edut

Maaperästä, ilmasta, pohjavedestä tai auringosta vapaasti saatavan energian tehokas käyttö
Suurempi riippumattomuus fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä tai kaasusta.
Aktiivinen CO₂-päästöjen vähentäminen

Viessmannin edistykselliset ja yksilölliset ratkaisut

Viessmannin lämpöpumput tarjoavat lisäetuja. Esimerkiksi uudelle Vitocal-ulkoyksikölle on ominaista erityisen hiljainen toiminta kehittyneen akustisen rakenteensa ansiosta. Lisäksi useimmissa Viessmann-lämpöpumpuissa on luonnollinen ja aktiivinen jäähdytystoiminto. Tästä syystä lämpöpumput toimivat lämmön tuottajina kylminä päivinä ja lisäksi ne voivat myös luoda miellyttävän huonelämpötilan kesällä tuomalla virkistävän viileää ilmaa taloon.  

Viessmannin laajasta tuotevalikoimasta löytyy sopiva lämpöpumppu jokaiseen tarpeeseen. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon talon rakenteelliset ja geologiset olosuhteet sekä henkilökohtaiset mieltymykset lämmöntarpeen suhteen. Tehokkaan toiminnan lisäksi lämpöpumppuja voidaan käyttää aurinkolämpöjärjestelmän kanssa sekä yhdessä olemassa olevan öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän kanssa monivaihtoehtoisessa järjestelmässä. Näin yksilölliset mieltymykset voidaan toteuttaa erityisen helposti.

Eri lämmitysjärjestelmät vaativat erilaisia lämpötiloja. Esimerkiksi patterilämmitys vaatii jopa 70 celsiusasteen lämpötiloja. Lattialämmitys sen sijaan pärjää 35 asteen menoveden lämpötilalla. Lämpöpumppulämmitysjärjestelmän mahdollisimman taloudellisen toiminnan varmistamiseksi lämmitysjärjestelmän kokonaisuus on tärkeä. Viessmann-lämpöpumput voivat syöttää riittävästi lämpöä sekä lattialämmitykseen että pattereihin. Tämän vuoksi ne soveltuvat sekä vanhan rakennuksen saneeraukseen että uudisrakennushankkeisiin.

Lämmitys jääkaappiperiaatteella

Lämpöpumppu toimii yksinkertaisella periaatteella ja on hämmästyttävän tehokas. Yksinkertaisesti sanottuna se toimii kuten jääkaappi - mutta päinvastoin. Jääkaappi ohjaa lämpöä ulos, kun taas lämpöpumput ottavat energiaa maasta, ilmasta tai pohjavedestä ja siirtävät sen lämmitysjärjestelmän kautta asuintiloihin.

Seuraavassa videossa selitetään, miten lämpöpumppu toimii.

Miten lämpöpumppu toimii?

Viessmann-lämpöpumppujen kylmäainepiiri lyhyesti selitettyinä

Kylmäainepiirin suunnittelu on ratkaisevan tärkeää lämpöpumpun tehokkuuden kannalta. Viessmann käyttää tähän kaikkein edistyksellisimpiä komponentteja. Niille on ominaista hiljainen toiminta, vähäinen tärinä ja erittäin pitkä käyttöikä. Lämmön tuottamiseksi ympäristöstä otetaan lämpöenergiaa, jota käytetään matalassa lämpötilassa kiehuvan kylmäaineen höyrystämiseen. Sähkökäyttöinen kompressori puristaa syntyvän kaasun ja nostaa sen korkeammalle lämpötilatasolle. Lämmönvaihdin siirtää energian lämmitetystä kaasusta lämmityspiiriin. Kylmäaine, joka on edelleen paineen alaisena, tiivistyy uudelleen ja paisuu paisuntaventtiilissä. Lämpötila laskee prosessissa voimakkaasti. Kierto, ja sen myötä lämmitys lämpöpumpulla, alkaa sitten uudelleen.

Voit tutustua yksityiskohtaisesti tämän prosessin toimintaan kohdassa Lämpöpumpun toiminta. Löydät myös yhteenvedon lämpöpumpun energiantarpeesta ja vinkkejä sähkökustannusten pienentämiseen.

Viessmannin lämpöpumput vuodesta 1978 vuoteen 2022

Sukupolvi I

Ylhäältä vasemmalta oikealle myötäpäivään: Lämpöpumppu L08, lämpöpumppu L02, lämpöpumppu WWK-02, Vitocal 300 (tyyppi BW).

Sukupolvi II

Ylhäältä vasemmalta alhaalta oikealle myötäpäivään: Vitocal 300 (tyyppi WW), Vitotres, Vitocal 350, Vitocal 350 ja Vitocell 100.

Sukupolvi III

Ylhäältä vasemmalta alhaalta oikealle myötäpäivään: Vitocal 300-G, Vitocal 200-S, Vitocal 300-A, Vitocal 200-A.

Viimeisin sukupolvi

Vitocal 250-A: Laadukas ilma-vesilämpöpumppu yksilohkorakenteisena ja jopa 70 °C:n menoveden lämpötilalla. Lähtöalue: 7,3-8,1 kW (A7/W35:lle). One Base -etäohjauksen kanssa. Ulkoyksikkö Vitographit-materiaalista.

Lämpöpumpputyypit eroavat toisistaan energialähteen mukaan

Lämpöpumput käyttävät ympäristöenergiaa asuintilojen ja veden lämmittämiseen. Tämä edellyttää eri energialähteiden hyödyntämistä. Kussakin yksittäistapauksessa paras lämmönlähde lämpöpumpulle riippuu paikallisista olosuhteista ja lämmöntarpeesta. Viessmannin lämpöpumput ovat olleet markkinoilla 1970-luvulta lähtien, ja ne käyttävät erilaisia energialähteitä:

  • Ilma
  • Maa
  • Vesi

Kodinomistajille on laaja valikoima Viessmannin lämpöpumppuja, joiden mallit sopivat kaikkiin lämmönlähteisiin ja tarpeisiin. Viessmannin oikealla tekniikalla voit pitää lämmityskustannukset alhaisina alusta alkaen ja vähentää ympäristön kuormitusta.  

Lämpöä ilmasta

Ilmaa on saatavilla kaikkiallla, ja se on ilmaista. Lisäksi ympäröivässä ilmassa on aina lämpöä, vaikka ulkona olisikin viileää. Fysikaalinen lämpötilan alaraja on -273,15 celsiusastetta. Tämä tarkoittaa, että kaikki tätä korkeammat lämpötilat sisältävät edelleen lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää. Vaikka se olisi teoriassa mahdollista, ilma-vesilämpöpumpun taloudellinen käyttö on mahdollista noin -20 celsiusasteeseen asti. Lämpöpumppu voidaan sijoittaa sekä sisätiloihin että ulos. Yksityiskohtaista tietoa tämän lämpöpumpun toiminnasta löydät osoitteesta: Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii.

[1]  Vitocal ilma-vesilämpöpumppu
[2]  Käyttövesivaraaja
[3]  Puskurivaraaja

Parempi sisäilma ilmalämpöpumpulla

Pidentyneet hellejaksot, kylmät talvet, huono ilmanlaatu ja tarve terveelliseen sisäilmaan lisäävät kiinnostusta ilmalämpöpumppuja kohtaan. Monille kyse ei ole vain huoneiden viilentämisestä kesäkuukausina ja lämmittämisestä talvella vaan myös korkeatasoisesta asuinviihtyvyydestä. Ilmalämpöpumput ovat myös suosittuja niiden kyvyssä poistaa kosteutta huoneilmasta sekä ilman puhdistuksessa, jolloin huoneilma on vapaa viruksista, allergeeneista ja muista epäpuhtauksista.

Lämpöä maasta  

Maassa piilee valtava määrä energiaa, joka on lähes ehtymätöntä. Tämä lämmönlähde tarjoaa suhteellisen korkeita ja tasaisia lämpötiloja. Lämpötilat alkavat noin 10 metrin syvyydestä, ja ne pysyvät suhteellisen korkeina jopa koko talven ajan. Syvyyden kasvaessa lämpötilat nousevat, ja niiden myötä myös lämpöenergian määrä. Maalämpöpumpun avulla osa tästä energiasta voidaan käyttää lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen.

Lämpöpumppua varten on kaksi yleistä tapaa tuottaa lämpöä. Maalämpökeräinten keruuputket, jotka sijoitetaan vaakasuoraan noin metrin syvyyteen.  Kollektorit asennetaan pystysuoraan tai vinosti  porakaivoihin ja ne ottavat lämpöenergiaa 100-200 metrin syvyydestä.  Mikäli energian tarve on suurempaa, tehdään useampia porakaivoja ja yleisesti ottaen  kaivokohtaisessa mitoituksessa käytetään noin 200 metrin syvyyttä.

Verrattuna ilma-vesilämpöpumppuihin maalämpöpumpuilla saavutetaan yleensä korkeampi hyötysuhde riippumatta lämmön talteenottomenetelmästä. Toisaalta suunnittelupanostus on suurempi, koska tarvitaan paljon tilaa ja viranomaishyväksynnän. Lisätietoja tästä lämmönlähteestä on kohdassa Miten maalämpöpumppu toimii.

[1] Vitocal  maalämpöpumppu (maalämpöantureilla)
[2] Käyttövesivaraaja
[3] Puskurivaraaja

Lämpöpumput eivät kiinnosta vain omakotitalojen ja kerrostalojen omistajia. Myös kaupalliset yritykset, paikallisviranomaiset ja teollisuus luottavat tähän tehokkaaseen ja puhtaaseen tekniikkaan. Käytössä on erittäin tehokkaita järjestelmiä, jotka on suunniteltu korkeisiin vaatimuksiin ja jotka tarjoavat laajan valikoiman tehoja. Viessmann-kiinteistölämpöoumput kattavat 50-600 kW:n tehoalueet, ja ne selviytyvät myös korkeista, jopa 90 celsiusasteen menolämpötiloista. Lämmönlähteenä voidaan käyttää maan lisäksi myös pohjavettä ja poistoilmaa. Erityisesti teollisuudessa myös hukkalämpö voi toimia energianlähteenä.

Viessmann-kiinteistölämpöpumput hyödyntävät ilmaisia energialähteitä mahdollisimman laajasti. Useimpien pienempien lämpöpumppujen tapaan monia suuria lämpöpumppuja voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Lisätietoja on kohdassa kiinteistölämpöpumput.

Kiinteistölämpöpumppujen jälkiasennus kaksitoimiseen järjestelmään

Toisin kuin yleisesti luullaan, lämpöpumppuja ei käytetä ainoastaan uusissa rakennushankkeissa teollisuudessa, kaupassa tai kunnissa. Järjestelmien omistajat voivat käyttää niitä myös saneeraushankkeissa. Tämä johtuu siitä, että Viessmannin kiinteistölämpöpumppu voidaan yhdistää täydellisesti olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin. Perinteisiä öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmiä voidaan siis täydentää lämpöpumpulla, jolloin lämpöpumppua käytetään käyttöveden ja lämmitysenergian peruskuorman korvaamiseen. Huippukuormituksen sattuessa joko kaasu- tai öljykattila voidaan kytkeä päälle kattamaan korkeaa kysyntää. Tällainen lämmitysjärjestelmä teollisuudessa alentaa tehokkaasti lämmityskustannuksia ja vähentää CO₂-päästöjä.

Kattava valmistelu- ja suunnitteluvaihe

Viessmannilla on laaja valikoima lämpöpumppuja kaupalliseen ja kunnalliseen käyttöön. Oikean lämpöpumpun löytämiseksi jokaiseen tarpeeseen suosittelemme kattavaa valmistelu- ja suunnitteluvaihetta. Asiantuntevat Viessmann-kumppanimme ovat valmiita tukemaan sinua tässä.

Viessmann Vitocal 300-G-Pro -lämpöpumppujen Cascade-järjestelmä.

Suorituskerroin COP - mitä se tarkoittaa?

Lämmitys Viessmannin lämpöpumpuilla tarkoittaa, että luotat hyväksi todettuun tekniikkaan ja suojelet samalla myös ympäristöä. Kaikissa laitteissamme on huolellisesti yhteen sovitetut komponentit ja korkea COP (coefficient of performance). COP   on tilannekuva tuotetun hyötylämmön ja käytetyn käyttövoiman suhteesta.

Järjestelmää suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon odotettavissa oleva toiminta koko vuoden aikana. Tätä varten luovutetun lämmön määrä lasketaan suhteessa lämpöpumppujärjestelmän kokonaissähkötarpeeseen, jossa otetaan huomioon pumppujen, ohjausyksiköiden jne. teho. Tulosta kutsutaan kausitehokertoimeksi tai SPF:ksi.

Yksinkertaisesti sanottuna COP on tärkeä lämpöpumppujen ominaisarvo. Mitä suurempi tämä kerroin on, sitä tehokkaammin lämpöpumppu toimii. Voit selvittää, mitkä muut tekijät takaavat turvallisen ja taloudellisen toiminnan, kohdassa Lämpöpumpun ostaminen.

Miksi voin luottaa Vitocal-lämpöpumppuun?

Lämpöpumppujen suuri säästöpotentiaali

Lämpöpumput edistävät ympäristöä säästävää lähestymistapaa. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden vähentää kustannuksia. Seuraava taulukko havainnollistaa lämpöpumppujen säästöpotentiaalia.  

TeknologiaKaasun säästötCO₂-säästö/vuosiEnergiakustannussäästöt/vuosi
Ilma-vesilämpöpumppu Vitocal 250-A*100 %35 %€1900
Ilma-vesilämpöpumppu Vitocal 250-A + energiavarasto*.100 %100 %€4440

* Annetut arvot on määritetty simuloimalla, kun oletetaan, että Potsdamissa, Saksassa on tavanomaiset kotitalousprofiilit. Yhden perheen talo, jossa on 4 hengen kotitalous (nykyisellä kaasukattilalla), 150 neliömetriä asuintilaa ja 2500 kuutiometriä kaasua. Kulutuskustannukset pyöristetty vakioarvoja käyttäen (EID). Taloudellisen tehokkuuden laskennassa käytettiin liittovaltion tilastokeskuksen energian hintoja. Investointikustannukset: Viessmannin bruttoluettelohinta lisättynä keskimääräisillä asennuskustannuksilla valtakunnallisesti (voi vaihdella yksilöllisesti).

Huom!  Laskelmamme ovat teoreettisia esimerkkejä, jotka perustuvat erilaisiin oletuksiin ja riippuvat tietyistä yleisistä olosuhteista. Emme ota vastuuta niiden oikeellisuudesta ja siirrettävyydestä todellisiin järjestelmiin. Todelliset kustannukset ja mahdolliset säästöt voivat vaihdella, ja ne on laskettava kussakin yksittäistapauksessa kulloisenkin paikkakunnan erityispiirteiden ja yleisten olosuhteiden perusteella.

Esitteet ja tuotetiedot

Lämmitys ilma- ja maalämmöllä - uusiutuvien energialähteiden paras mahdollinen hyödyntäminen. Alla olevassa esitteessä on yksityiskohtaista tietoa kestävästä ja ympäristövastuullisesta lämmöntuotannosta Viessmannin lämpöpumpuilla. Se sisältää yleiskatsauksen kaikkiin nykyisiin lämpöpumppuihin ja niiden tärkeimpiin teknisiin tietoihin sekä paljon hyödyllistä tietoa lisävarusteista, huollosta, tuista ja rahoitusvaihtoehdoista.

Viessmannin maalämpöpumppujen tehoalue vaihtelee 5,6 ja 84,6 kW:n välillä. Yksityiskohtaiset tiedot lämpöpumppujen teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista löytyvät ladattavista esitteistä sekä vastaavilta tuotesivuilta.

Viessmann-ilmalämpöpumppuja on saatavana 4,0-250 kW:n tehoalueella. Lataa esite, jos haluat tutustua yksittäisten lämpöpumppujen teknisiin tietoihin ja ominaisuuksiin. Lisätietoja on saatavilla myös Vitocal-tuotesivuilla.

Viessmannin Split ilma-vesilämpöpumppujen tehoalue on 4,0-14,7 kW. Lataa esitteitä, joissa on yksityiskohtaista tietoa lämpöpumppujemme teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista, tai käy linkitetyillä tuotesivuilla.

Alla on tietoa Vitoclima-ilmalämpöpumpuistamme, jotka soveltuvat sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen. Jälkiasennus ei ole myöskään ongelma.

Alla on tietoa kiinteistölämpöpumpuistamme, joiden tehoalueet ovat 600 kW:iin asti, sekä eri sovelluksiin ja erilaisiin lämmönlähteisiin sopivista järjestelmäratkaisuista.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet