Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Lämpöpumppu ja puskurivaraaja: kannattava yhdistelmä

Kysy neuvoa asiantuntijalta

Lämmöntuotannon ja -kulutuksen erottamiseksi toisistaan voidaan käyttää  puskurivaraajaa, jolloin ylimääräinen lämpö voidaan hyödyntää myöhemmin. Tämä on välttämätöntä mahdollisimman suuren hyötysuhteen saavuttamiseksi monissa lämmitysjärjestelmissä - joissakin tapauksissa jopa lämpöpumppujärjestelmissä. On kuitenkin otettava huomioon muutamia seikkoja.

Miten puskurivaraaja toimii lämmitysjärjestelmässä?

Yleensä puskurivaraaja asennetaan lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän väliin. Lämpöpumppu lämmittää järjestelmässä kiertävää lämmintä vettä lämmönvaihtimen (lauhduttimen) kautta. Jos lämpöenergiaa ei tarvita välittömästi, puskurivaraajaa käytetään väliaikaiseen varastointiin. Sieltä vesi johdetaan rakennuksen lämmitysjärjestelmään tarpeen mukaan riippumatta siitä, onko lämpöpumppu toiminnassa vai ei. Kun lämpö on vapautettu, kierto alkaa uudelleen.

Miksi asentaa lämpöpumppu, jossa on puskurivaraaja?

Periaatteessa lämpöpumput voivat toimia tehokkaasti myös ilman puskurivaraajaa. Seuraavat seikat osoittavat kuitenkin miksi varaaja kannattaa asentaa.

Puskurivaraajan avulla lämpöpumppu voi toimia hyvin vakaasti. Koska varaaja varastoi lämpöä myös silloin, kun sitä ei tarvita, lämpöpumppua ei tarvitse kytkeä päälle ja pois niin usein. Tämä vähentää laitteiston kulumista ja voi pidentää lämpöpumpun käyttöikää.

Huom.: Nykyaikaiset lämpöpumput, kuten Vitocal 250-A, toimivat erityisen taloudellisesti invertteritekniikan ansiosta. Lämpöpumpun teho voidaan näin ollen mukauttaa automaattisesti rakennuksen lämmöntarpeeseen.

Kylmäainepiirin on jatkuvasti vapautettava tuotettua lämpöenergiaa tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Puskurivaraaja varastoi ylimääräistä lämpöä ja varmistaa lämmitysveden jatkuvan virtauksen. Jos tätä energiaa ei hyödynnetä, kylmäaineen paineen nousu voi johtaa niin sanottuun korkeapainehäiriöön.

Tärkeää: Optimaalisella suunnittelulla voit eliminoida teknisten vikojen riskin, kun käytät lämpöpumppua ilman varaajasäiliötä. Viessmann-asennusliike neuvoo sinua ja ottaa kaikki olosuhteet huomioon.

Vähentääkseen sähköverkon kuormitusta ja alentaakseen sähkökustannuksiaan monet käyttäjät haluavat nykyään ohjata lämmitysjärjestelmäänsä sähköpörssin tuntihintojen mukaan. Ilman lämmitysjärjestelmän riittävää volyymia / inertiaa lämpöpumppua ei voida kytkeä pois päältä kovin pitkäksi aikaa ilman, että sisälämpötila alkaa laskea. Kytkemällä lämpöpumppusi puskurivaraajaan voit käyttää varastoitua lämpöenergiaa lämmitykseen näinä estoaikoina ja välttää näin asumismukavuuden alenemisen.

Hybridilämmitysjärjestelmissä, joissa on useita integroituja lämmöntuottajia, puskurivaraaja täydentää lämpöpumppua optimaalisesti. Jos lämpöpumppu yhdistetään esimerkiksi fossiilista polttoainetta käyttävään kattilaan tai aurinkolämpöjärjestelmään, varaaja toimii rajapintana ja varmistaa, että molemmat lämmöntuottajat toimivat hyvin yhdessä.

Lattialämmitys mahdollisena vaihtoehtona

Aina ei ole järkevää yhdistää lämpöpumppua ja puskurivaraajaa. Et välttämättä tarvitse ylimääräistä varaajaa, jos talossasi on jo lattialämmitys, joka pinta-alansa ja inertiansa ansiosta toimii itse lämpövarastona. Tasoite imee lämpöä ja luovuttaa sitä pidemmän ajan kuluessa. Tämä tarkoittaa, että myös sulkuajat voidaan helposti kuroa umpeen. Toinen etu on vaatimattomampi tilantarve, sillä varaajalle tarvitaan riittävästi lattiatilaa tarvittavasta tilavuudesta riippuen.

Ota lämpöhäviöt huomioon

Varaaja varastoi lämpöenergiaa silloin, kun sitä ei tarvita. Jos varaaja on liian suuri, lämpöhäviöitä voi kuitenkin esiintyä hyvästä eristyksestä huolimatta. Näillä on kielteinen vaikutus lämmitysjärjestelmän kokonaistehokkuuteen. Mahdolliset lämpöhäviöt voidaan kuitenkin minimoida sovittamalla varaaja ja lämpöpumppu optimaalisesti yhteen suunnittelun aikana.

Löydä oikea puskurivaraaja lämpöpumpullesi

Kun etsit lämpöpumpun kanssa yhdistettävää puskurivaraajaa, valittavana on erilaisia vaihtoehtoja. Se, mikä puskurivaraaja on oikea, riippuu monista tekijöistä, kuten yksilöllisistä olosuhteista.

  • Vakio puskurivaraaja: Tavanomaiset varaajat koostuvat lämpöeristetystä sylinteristä, jossa on erilaisia liitäntöjä. Sisältöä sekoitetaan jatkuvasti, jotta varmistetaan keskilämpötila koko varajaassa. Nämä varaajat eivät sovellu lämpöpumppujärjestelmiin.
  • Bivalentti- ja monitoimivaraajat: Näihin varaajiin liitetään kaksi tai useampia lämmönlähteitä. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun yhdistetään lämpöpumppu ja aurinkolämpöjärjestelmä lämmitysjärjestelmän tukemiseksi.
  • Varastovaraaja: Vesi varastoidaan eri lämpötilavyöhykkeille näiden varaajien sisälle. Vakaan lämpötilakerrostuneisuuden (kuuma vesi ylhäällä ja kylmä vesi alhaalla) ansiosta vesi jäähtyy hitaammin. Varastovaraajan ja lämpöpumpun yhdistelmä on siksi erityisen energiatehokas.
  • Integroidut varaajat: on integroitu lämpöpumpun sisäyksikköön, ja ne ovat erityisen tilatehokas ratkaisu. Toinen etu on suhteellisen nopea asennus.

Lämpöpumppu, jossa on puskurivaraaja ja käyttövesivaraaja

Puskurivaraajassa varastoidaan lämmintä vettä. Lämpöpumput tuottavat kuitenkin yleensä myös energiaa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpöenergian siirtämiseen lämpimään käyttöveteen käytetään käyttöveden sytöttöyksikköä. Lämmitysveden lämpö siirretään lämpövaihtimen kautta lämpimään käyttöveteen. Käyttövesivaraaja ja käyttöveden syöttöyksikkö voivat olla erillisiä yksiköitä tai ne voidaan yhdistää yhdeksi yksiköksi. Jos täydennät lämpöpumppua kombivaraajalla, se sisältää lämpimän käyttöveden ja lämpimän juomaveden - hygieenisesti erillään toisistaan. Etuna on suhteellisen pieni tilantarve.

Hyvä suunnittelu on olennaisen tärkeää

Jos haluat varmistaa, että puskurivaraajan ja lämpöpumpun yhdistelmä on terpeeksi tehokas, kokeneen asentajan on laadittava suunnitelma, jossa otetaan huomioon sekä yksilölliset olosuhteesi että järjestelmän vaatimukset. Kaikki puskurivaraajat eivät nimittäin sovellu yhdistettäväksi lämpöpumppujen kanssa. Perinteisten mallien ja erityisesti lämpöpumppujen kanssa käytettäväksi kehitettyjen varaajien tehokkuus eroaa merkittävästi toisistaan. Vitocell Modular 100-VE:n avulla Viessmann tarjoaa Vitocal-lämpöpumpuille räätälöidyn konseptin. Modulaarisen rakenteensa ansiosta varaaja soveltuu sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

  • Kuinka suuri puskurivaraajan tulisi olla? On tärkeää mitoittaa oikein, kun yhdistetään lämpöpumppu ja varastosäiliö. Ratkaiseva tekijä on lämmöntuotto. Kilowattia kohden lasketaan usein 15-20 litran säiliötilavuus. Kokenut asentaja voi laskea ihanteellisen tilavuuden kulloiseenkin tilanteeseen kaikki tekijät huomioon ottaen.
  • Kuinka paljon tilaa varaaja vie? Se riippuu pääasiassa kapasiteetista: mitä suurempi varaaja on, sitä enemmän tilaa tarvitaan. Mutta esimerkiksi Vitocell Modular vie alle 0,5 neliömetrin tilalla vain pienen osan tilasta. Korkeus riippuu valitusta sylinteritilavuudesta.
  • Kuinka paljon puskurivaraaja maksaa? Kustannukset vaihtelevat tekniikasta ja tilavuudesta riippuen.
Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet