Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Kestävän kehityksen lähestymistapamme

Luomme elintiloja tuleville sukupolville

Kestävä lähestymistapamme ilmenee tarkoituksessamme: luoda elintiloja tuleville sukupolville. Perheyrityksenä, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden päähän, osaamme edistää innovointia, kehittyä ja sopeutua jatkuvasti. Innostus ja rohkeus lähteä uusiin suuntiin ovat osa DNA:tamme.

Nyt on aika laittaa nämä taidot koetukselle. Tiedämme nimittäin, että tarvitsemme systeemistä muutosta ja nopeita toimia, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen. Vain siten voimme varmistaa, että nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat elää turvallisesti planeetallamme sen kantokyvyn rajoissa ja pyrkiä toteuttamaan yhteiskunnan, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Tiedämme, että edessämme on monimutkainen tehtävä, joka edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Siksi keskitymme siihen, mitä voimme tehdä rakennusalan ilmastoratkaisujen tarjoajana tietäen, että olemme osa laajempaa järjestelmää, jota on uudistettava. Tulevaisuuden visiomme ohjaa meitä vahvasti eteenpäin.

 

Tulevaisuuden visiomme

Vuonna 2121 elämme puhtaissa kaupungeissa. Rakennuksemme ja taloutemme ovat ilmastomyönteisiä. Rakennuksemme säätävät lämpötilaa ja ilmanlaatua reaaliaikaisesti ja takaavat asukkailleen terveellisen, viihtyisän ja energiatehokkaan kodin. Kuten koko talous, myös rakennukset ovat osa resurssien käytön ja uudelleenkäytön kiertokulkua. Eri verkostojen energiajärjestelmät nivoutuvat toisiinsa ja toimivat älykkäästi yhdessä kaikkien rakennusten energiajärjestelmien liittämiseksi toisiinsa mahdollisimman energiatehokkaasti. Lämpöä ja kylmää jaetaan ja käytetään uudelleen energia- ja vesiverkkojen kautta. Sähköverkko yhdistää kaikki rakennukset yhdeksi uusiutuvaksi voimalaitokseksi. Kaasuverkko toimittaa biometaania ja vihreää vetyä tuuli- ja aurinkoenergiasta. Tietoverkkomme optimoi energiankulutuksen, mikä takaa kustannustehokkaimman energiansaannin kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Vuonna 2121 elämme planeetalla, joka näyttää elpyvän. Ja me kaikki olemme tehneet oman osuutemme siihen, että olemme päässeet näin pitkälle.

Ilmastotiede muokkaa sitä, miten täytämme tarkoitustamme. Me kaikki tiedämme, että ilman riittäviä toimia emme pysty rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 celsiusasteeseen. Tämä raja-arvo on ratkaiseva, sillä korkeampi lämpötilan nousu aiheuttaa vakavia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tieteen huomiotta jättäminen merkitsee meille myös oman tarkoituksemme huomiotta jättämistä.

Siksi olemme käyttäneet tieteellisiä lähteitä, kuten kasvihuonekaasupöytäkirjaa ja Science Based Targets-aloitetta, sekä omia analyysejämme että yhteisiä suunnitteluprosesseja kehittääksemme oman ilmastostrategiamme: "LEAP to Net Zero". Tämä ilmastostrategia osoittaa, miten me 14 500 työntekijän perheyrityksenä kannamme vastuumme johtaa järjestelmämuutosta kohti nollapäästöisiä rakennuksia.

Jokaisesta yrityksestä on tultava ilmastoratkaisuja tarjoava yritys. Sen on tultava sydämestä. Meidän on otettava vastuu tulevaisuudesta ja tiedostettava, että nykyinen elämäntapamme vaikuttaa tuleviin sukupolviin.

Max Viessmann Toimitusjohtaja Viessmann Group

Ilmastotavoitteemme vuodelle 2030 nettonollapäästöjen saavuttamiseksi

Vähennämme toimintamme suoria päästöjä absoluuttisesti vähintään 48 prosenttia (verrattuna vuoteen 2019; Scope 1&2).

Vähennämme tuotantoketjun alkupään ja loppupään prosesseista aiheutuvia epäsuoria päästöjä vähintään 55 prosenttia suhteessa taloudellisen toiminnan tasoon (verrattuna vuoteen 2019; Scope 3).

"LEAP" on kunnianhimoinen suunnitelma, jolla yhdenmukaistamme toimintamme maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden kanssa. Suunnitelma perustuu neljään pilariin: Leap, Empower, Advocate ja Partner ("LEAP"). Yhdessä kumppaneidemme kanssa haluamme ottaa "harppauksen" kohti nollapäästötavoitetta sekä omassa toiminnassamme että järjestelmissä, joiden osa olemme.

"LEAP to Net Zero" liittyy suoraan tarkoitukseemme ja vaikuttaa yrityksemme koko arvoketjuun. Osana ilmastostrategiaamme olemme asettaneet kaksi konkreettista, aikataulutettua ilmastotavoitetta nettonollapäästöjen saavuttamiseksi omien toimintojemme osalta. Olemme tietoisia roolistamme kumppanina, puolestapuhujana, työnantajana ja edelläkävijänä alallamme, ja toivomme voivamme innostaa ja motivoida kaikkia ympärillämme olevia ajamaan tätä muutosta kanssamme.

 

Ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä. Kumppanuudet ja jaettu vastuu tulevien sukupolvien elinympäristöstä rikastuttavat meitä kaikkia ja avaavat monia erilaisia mahdollisuuksia.

Professori Dr. Martin Viessmann Hallituksen puheenjohtaja

Maailmanlaajuinen ilmastostrategiamme on vasta alkua. Visiomme toteuttamiseksi meidän on mentävä pidemmälle. Seuraavassa vaiheessa työstämme kokonaisvaltaista kestävän kehityksen strategiaa koko Viessmann-konsernille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kestävän kehityksen tärkein viputekijä, mutta meidän on katsottava ilmastoa pidemmälle. "Elinympäristön luominen tuleville sukupolville" ei tarkoita vain terveen planeetan turvaamista. Se tarkoittaa myös turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja terveen elämän tarjoamista kaikille. Tämä edellyttää, että tarkastelemme kaikkia liiketoimintamme osa-alueita ja toimintaamme niissä järjestelmissä, joiden osa olemme. Olemme juuri aloittaneet matkamme. Odotamme nyt innolla, että meistä tulee rakennusalan järjestelmämuutoksen edelläkävijöitä ja että lähestymme uutta sillä innolla ja yrittäjähengellä, joka on syvällä yrityskulttuurissamme.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet