Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Viessmann-konserni investoi 1 mrd. euroa uusiutuvaan energiaan

Viessmann-konserni investoi miljardi euroa lämpöpumppuihin ja uusiutuvan energian ratkaisuihin vahvistaen samalla Euroopan geopoliittista energiaomavaraisuutta.

Allendorf (Eder), Saksa, 2.5.2022  

  • Historiallinen investointi: 1 mrd. euroa kolmen vuoden aikana tuotannon, tuotekehityksen ja uusitutuvien energiaratkaisujen tarjontavalikoiman laajentamiseksi erityisesti lämpöpumpuissa, mikä vahvistaa myös Euroopan geopoliittista energiaomavaraisuutta
  • Tulos 2021: 3,4 mrd. euron liikevaihto 2,8 mrd. euron jälkeen vuonna 2020, kasvu uusiutuvien energiaratkaisujen vahvan kysynnän ansiosta, lämpöpumpuissa suurin kasvu +41 %
  • Perhekulttuuri: Viessmannin 13 000 perheenjäsentä osoittivat vahvaa solidaarisuutta 1,2 milj. EUR lahjoituksilla Ukrainaan
  • Energiaratkaisut: Yhdeltä integroitujen energiaratkaisujen toimittajalta kaikki; lämpöpumput uusilla luonnollisilla kylmäaineilla, kaukolämpö, aurinkoenergia, kodin akkukeräimet, biomassa, kaasu ja polttoaineet, ilmanvaihtoratkaisut, digitaaliset ja lisäarvopalvelut, kaikki on integroitu samaan Viessmannin ONE BASE -alustaan.
  • Kylmäratkaisut: Vahva kasvu ratkaisuilla, joissa yhdistyvät jäähdytys, ilmasto, rakennusautomaatio ja asennus ja palvelut ONE-ratkaisuna
    Viessmann Investment: Uusia perheyrityskeskeisiä kumppanuuksia liiketoimintahankintojen kautta sähkölämmityksen, kaukolämmön, After Sales -palveluiden ja rakennusautomaation alalla
  • Vastuullisuus: SBTi-tieteeseen perustuva sertifiointi vahvistaa Viessmannin alan johtavan sitoutumisen 1,5° ilmastotavoitteeseen koko arvoketjussa

Viessmann-konserni ilmoitti tänään investoivansa miljardi euroa seuraavien kolmen vuoden aikana lämpöpumppu- ja uusiutuvien energiaratkaisujen tuotevalikoimansa laajentamiseen. Investointien tavoitteena on laajentaa perheyrityksen tuotantokapasiteettia sekä tutkimus ja tuotekehityslaboratorioita ja näin vahvistaa myös Euroopan geopoliittista energiaomavaraisuutta.

Professori Martin Viessmann, Viessmann-konsernin hallituksen puheenjohtaja: "Yhtiömme on ollut yli 105 vuoden ajan positiivisen muutoksen perhe, painopisteen ollessa selkeästi energiatehokkuudessa ja uusien teknologioiden, kuten ensimmäisen sukupolven lämpöpumpputuotannon, kehittämisessä vuonna 1979. Historiallinen investointipäätöksemme tulee aikana, jolloin rakennamme oikean perustan seuraaville 105 vuodelle – meille ja mikä vielä tärkeämpää, tuleville sukupolville."

Viessmann-konsernin toimitusjohtaja Max Viessmann: "Ennennäkemätön geopoliittinen kehitys tarvitsee ennennäkemättömiä vastauksia. Tarvitsemme nopeampia ja käytännönläheisempiä ratkaisuja torjuaksemme ilmastonmuutosta ja ajatellaksemme uudelleen huomisen energian tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistaaksemme Euroopan geopoliittista riippumattomuutta. Näin ollen vauhditamme nyt kasvuamme investoinneilla lämpöpumppuihin ja uusiutuviin ilmastoratkaisuihin. Tämän vuoksi nopeutamme nyt kasvuamme investoimalla lämpöpumppuihin ja uusiutuvan energian ratkaisuihin. Viessmannilla kaikki 13 000 perheenjäsentä ovat sitoutuneet luomaan yhdessä asuintiloja tuleville sukupolville."

Konserni:  Vahva kasvu vuonna 2021 lämpöpumppujen ja uusiutuvien energiaratkaisujen vauhdittamana. Viessmann-konsernin uusin liiketoiminnan kehitys korostaa sen uusiutuvien energiaratkaisujen vahvaa tuotemarkkinaistuvuutta. Koronapandemian kielteisistä vaikutuksista ja globaaleista toimitusketjuhaasteista huolimatta perheyritys onnistui kasvamaan merkittävästi toisena kriisivuonna. Konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2021 saavutti uuden ennätyksen, 3,4 miljardia euroa (edellisvuonna 2,8 miljardia euroa). Merkittävän +21 prosentin kasvuvauhdin taustalla oli erityisesti Premium lämpöpumppujen kasvava kysyntä, joka nousi+41 prosenttia.

Viessmann-konsernin talousjohtaja Ulrich Hüllmann: "Erinomainen taloudellinen tuloksemme korostaa sitoutumistamme kannattavaan kasvuun ja strategista tavoitekuvaamme vuodelle 2025. Kurssi, jonka olemme sen jälkeen ottaneet, tuottaa tulosta – useista globaaleista haasteista huolimatta."

Konserni ja säätiö: Viessmannin perhe, jolla on vastuullisuutta ja solidaarisuutta kriisissä

Putinin 24.2.2022 Ukrainassa aloittama julma hyökkäyssota on vaikeuttanut toimintaa Itä-Euroopassa, mutta maailmanlaajuinen Viessmannin perhe on osoittanut voimakasta solidaarisuutta sodasta kärsiviä kohtaan. Vain muutamassa viikossa yritys järjesti kuljetuksia, majoitusta, lääkkeitä, aineellisia lahjoituksia ja uusia työpaikkoja turvapaikkaa etsiville ukrainalaisille Viessmannin laitoksista Puolassa, Romaniassa, Unkarissa, Slovakiassa ja Saksassa. Lisäksi kaikki työntekijät ympäri maailmaa keräsivät lahjoituksia, jotka Viessmannin perhesäätiö kaksinkertaisti. Lopullinen lahjoitussumma oli yhteensä yli 1,2 miljoonaa euroa ja se lahjoitettiin eteenpäin hyväntekeväisyysorganisaatioille, jotka auttavat sodan uhreja.

Viessmann Climate Solutionsin henkilöstöjohtaja Frauke von Polier: "Viime vuosina ja erityisesti viime viikkoina näkemämme suuri solidaarisuus ja tiimilähtöisyys ovat ylivoimaisia. Tämä vastuuntunto on osoitus vahvasta kulttuurista – viime kädessä suurinta kilpailuetua dynaamisesti muuttuvassa maailmassa."

Energiaratkaisut:  Siirtyminen yhteen integroituun ratkaisutoimittajaan kannattaa
Konsernin kokonaiskasvu vuonna 2021 johtui pääasiassa sen suurimmasta liiketoiminta-alueesta Climate Solutionsista, jossa siirtyminen integroituihin energiaratkaisuihin kannatti edelleen. Merkittävä virstanpylväs yhtiön suuren asennuskumppanipohjan mahdollistamisessa oli Viessmannin ONE BASE -alustan lanseeraus. Se on uusi integroitu alusta, joka sisältää kaikki energiaratkaisut: lämpöpumput, joissa on uusia luonnollisia kylmäaineita, kaukolämpö, aurinkolämpö, kodin akkuvarastot, biomassaratkaisut, kaasut ja polttoaineet, ilmastointiratkaisut, sekä digitaaliset ja lisäarvopalvelut.
Thomas Heim, Viessmann Climate Solutionsin varatoimitusjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja: “Tänään meillä on ihanteelliset mahdollisuudet saada lisäkasvua ja markkinaosuutta integroitujen ratkaisujemme avulla. Jatkamme tätä matkaa tiiviissä yhteistyössä asennus- ja huoltokumppaneidemme sekä käyttäjiemme kanssa. Koska loppujen lopuksi voimme onnistua vain, jos me kaikki siirrymme tätä kohti.”

Tohtori Markus Klausner, Viessmann Climate Solutionsin teknologiajohtaja: "Viessmann ONE BASE mahdollistaa uusiutuvat energiaratkaisut ja yhdistää saumattomasti kaikki tarvittavat komponentit. Uudet investoinnit tuotekehitykseen ja valmistukseen korostavat sitoutumistamme tulla johtavaksi globaaliksi premium-energiaratkaisujen yritykseksi."

Kylmäjärjestelmät:  Jäähdytys-, energia- ja taloautomaatioratkaisujen yhdistäminen
Kylmäjärjestelmät-liiketoiminta-alue vaikutti positiivisesti myös konsernin vahvaan kehitykseen vuonna 2021, erityisesti kylmä-, energia- ja taloautomaatioratkaisujen älykkäällä yhdistelmällä sekä asennuksen ja asennus- ja huoltopalveluilla. Liiketoiminta-alue pystyi hyödyntämään enemmän synergioita ja laajentamaan liiketoimintaansa erityisesti elintarvikkeiden vähittäiskaupassa, vertikaaliviljelyssä ja terveydenhuollon soveltamisessa.

Tärkeä innovaatio on vahvistaa sellaisia älykkäitä kylmäratkaisuja, jotka perustuvat lämpöpumpun toimintaan järjestelmän ytimessä. Niiden tarkoitus on tuottaa sekä tarvittava jäähdytyskapasiteetti että rakennuksen tarvitsema ilmastointi, mikä poistaa tarpeen ylimääräisille, erillisille ilmastointi- tai lämmitysyksiköille.

Viessmann Refrigeration Solutionsin toimitusjohtaja Frank Winters: "Tulevaisuuden kestävien ratkaisujen luominen on aina ollut osa Viessmannin DNA:ta. Yhdistämällä alan johtavat jäähdytysratkaisut luokkansa parhaaseen lämmitys- ja taloautomaatioon olemme ottaneet suuren askeleen kohti parempaa energiatehokkuutta ja korkeampaa vastuullisuuden tasoa.”

Viessmann Investment:  Uudet perheyrityskeskeiset kumppanuudet
Orgaanisen kasvun ohella Viessmann-konserni onnistui kasvamaan menestyksekkäästi myös viimeaikaisilla yritysostoilla laajentamalla perheyrityskeskeisiä kumppanuuksiaan sähkölämmityksessä, kaukolämmityksessä, after sales -palveluissa ja taloautomaatiossa.

Tulemalla osakkeenomistajaksi johtavassa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointipalveluyrityksessä Value Added Engineering, Viessmann vakiinnutti jalansijansa Australian mantereella. Ostamalla Pacifica Home Servicesin, johtavan lämpöpumppuihin keskittyvän asennus-/huoltoalustan, Viessmann vahvisti asemaansa Iso-Britanniassa. Lisäksi perheyritys laajensi kaukolämpötoimintaansa Puolassa ostamalla Elektrotermexin. Lisäksi Viessmann yhdisti voimansa Alankomaiden johtavan energiayhtiö Privan kanssa ja siirtyi älykkään puutarhaviljelyn ja taloautomaation alalle.

Viessmann Investmentin toimitusjohtaja Timo Tauber: "Kysymys siitä, menestyvätkö yritykset tulevaisuudessa vai eivät, on niiden halukkuus yhteiskehitykseen. Vain yhteiskehittämisen avulla pystymme yhdessä vastaamaan edessämme oleviin ilmastohaasteisiin. Ja vain oikeilla kumppaneilla ja oikealla kulttuurisella yhteensopivuudella. Perheyrityksenä meillä on etuoikeus ja kunnia tehdä tiivistä yhteistyötä monien muiden johtavien perheyritysten kanssa ympäri maailmaa ja yhdessä voimme päästä pitkälle."

Sustainability-strategia:  SBTi-sertifiointi vahvistaa alan johtavan sitoutumisen
Sen lisäksi, että Viessmann aikoo investoida voimakkaasti lämpöpumppuvalikoimansa ja uusiutuvan energian ratkaisujensa laajentamiseen, yhtiö on edelleen täysin sitoutunut myös alan johtavaan kestävän kehitykseen. Äskettäin perheyritys sai virallisen hyväksynnän ja vahvistuksen tunnetulta Science Based Targets Initiativelta (SBTi) julkaistuille tavoitteilleen pienentää oman toimintansa ja koko arvoketjun hiilijalanjälkeä.

SBTi-sertifiointi vahvistaa, että kestävyys- ja energiastrategian täytäntöönpano edistää Pariisin sopimuksen mukaisesti myönteistä tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C.

Alix Chambres, Micen globaalien julkisten asioiden ja kestävän kehityksen johtaja: "Strategiamme sovittaminen ilmastotieteeseen on osoitus vahvasta vastuustamme ja sitoutumisestamme. LEAP to net-zero -strategiamme avulla annamme globaalille perheellemme ja kumppaneillemme mahdollisuuden edistää positiivista muutosta yhdessä. Ilmastotoimet eivät ole koskaan olleet merkityksellisempiä nykypäivän geopoliittisessa kontekstissa."

Tietoja Viessmannista

Viessmann on kaikkien asuintilojen johtava energiaratkaisujen toimittaja. "Integroitu Viessmann Solutions Offering" antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää tuotteita ja järjestelmiä saumattomasti digitaalisten alustojen ja energiapalvelujen (lämmitys, jäähdytys, sisäilman laatu) ja jäähdytysratkaisujen kautta. Kaikki ratkaisut perustuvat uusiutuvaan energiaan ja maksimaaliseen tehokkuuteen. Kaikki vuonna 1917 perustetun perheyrityksen toiminta perustuu tarkoitukseemme: "Luomme asuintiloja tuleville sukupolville" – se on 13 000 jäsenen maailmanlaajuisen Viessmann-perheen vastuu.

Siirtyminen integroituihin ratkaisuihin kannattaa | 3,4 miljardin euron liikevaihto vuonna 2021 | Kaiken kaikkiaan +21 % verrattuna vuoteen 2020 | Lämpöpumppujen kasvu +41 %

Yhteyshenkilö
Byung-Hun-Park
Viestintäjohtaja
Sähköposti: huni@viessmann.com
Puh: +49151-64911317

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet