Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Veden lisääminen pattereihin

Kysy neuvoa asiantuntijalta
Kuva: © Zvone / Shutterstock.com

Jotta lämpö pääsisi kattilahuoneesta tai kodin lämpökeskuksesta kaikkiin huoneisiin, lämmitysjärjestelmä tarvitsee tietyn järjestelmäpaineen (joka tunnetaan myös nimellä lämmityspaine). Jos se on liian alhainen, se voi vaikuttaa kielteisesti lämmitystehoon. Mahdollisia seurauksia ovat kylmät lämmityspinnat ja lämmitysjärjestelmän häiritsevät äänet. Jos järjestelmäpaine on liian alhainen, lämmöntuottaja ei enää toimi optimaalisesti, mikä johtaa tarpeettomiin lämmityskustannuksiin. Tästä syystä on tärkeää täyttää lämmitysjärjestelmä vedellä, kun järjestelmän paine laskee liian alas.

Mikä merkitys vedenpaineella on lämmityksessä?

Lämmöntuottajaa tarvitaan lämmittämään huoneet miellyttäviin lämpötiloihin myös keskellä talvella. Tämä lämmittää lämmitysveden tarvittavaan menoveden lämpötilaan ennen kuin se kuljetetaan huoneisiin. Lämmityspumppu vastaa veden kuljettamisesta lämmöntuottajalta pattereihin (yleensä alhaalta ylös). Pumpun on rakennettava tietty paine, jotta lämmitysvesi voi virrata ylöspäin. Tästä käytetään yksikköä nimeltä bar. Yksi bar vastaa suunnilleen ilmanpainetta maan pinnalla. Korkeuseron lisäksi putkissa, liitososissa ja itse lämmityspinnoissa on painehäviöitä, jotka on myös kompensoitava.

Miksi lämmitysjärjestelmä ylipäätään menettää painetta?

Lämmityspiiri on teoriassa suljettu järjestelmä. Käytännössä lämmitysputkiin pääsee kuitenkin ilmaa eri reittejä pitkin ja niihin muodostuu kuplia. Ilmakuplat vähentävät lämmitystehoa ja aiheuttavat myös häiritseviä ääniä. Tämän poistamiseksi patterit on silloin tällöin ilmattava. Prosessin aikana kuitenkin aina karkaa jonkin verran lämmitysvettä. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä menettää vettä joka kerta, kun se tyhjennetään, mikä aiheuttaa järjestelmän paineen laskun. Siksi lämmitysjärjestelmään on silloin tällöin lisättävä vettä. Muita mahdollisia syitä lämmitysjärjestelmän painehäviöön ovat liian pieni varoventtiili (melko harvinaista), väärä tai viallinen kalvopaisunta-astia ja muut vuodot.

Kokemus on osoittanut, että vuotojen lisäksi yleisin syy on se, että paisunta-astian esitäyttöpaine ei ole enää oikea (tämä tarkistetaan ja korjataan huollon yhteydessä) tai että kalvo on viallinen ja astia on täynnä vettä.

Kuva: © Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Laske järjestelmän optimaalinen paine

Se, kuinka korkea järjestelmän paineen on oltava tai kuinka monta baaria lämmitysjärjestelmä on täytettävä, on tapauskohtaisesti erilainen. Tarvittava kaava on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen: optimaalisen järjestelmäpaineen määrittämiseksi lämmöntuottajan ja korkeimman patterin välinen korkeusero on kerrottava 0,1:llä. Tulokseen lisätään 0,5 bar mahdollisten painehäviöiden kompensoimiseksi.

Kaava

Järjestelmän paine = korkeusero (metriä) x 0,1 (ei yksikköä) + 0,5 (bar)

Esimerkki

Lämmöntuottajan ja korkeimman patterin välinen korkeusero on 10 metriä. Tämän perusteella järjestelmän vähimmäispaineen pitäisi siis olla 1,0 bar (10 x 0,1). Kun siihen lisätään 0,5 barin toleranssi, järjestelmän paineeksi saadaan 1,5 bar.

Lämmitysveden lisääminen viidessä vaiheessa

Jos haluat lisätä lämmitysvettä ja siten lisätä järjestelmän painetta, on parasta kutsua paikalle lämmitysasentaja. Tämä johtuu siitä, että jos sitä ei tehdä oikein, lämmitysjärjestelmä voi vaurioitua saastuneen veden vuoksi. Viessmann-yhteistyökumppanit sen sijaan tietävät tarkalleen, mitä lämmitysvettä täytettäessä on huomioitava. Seuraavia seikkoja on ehdottomasti huomioitava:

  • Veden on oltava kirkasta ja saostumatonta, ja sen on täytettävä VDI-ohjeen 2035 vaatimukset.
  • Myös juomavesiasetuksen vaatimukset on täytettävä.
  • Lämmitysvettä ei saa missään tapauksessa päästää käyttövesipiiriin täytön aikana

Seuraavat lämmitysveden täyttöohjeet on tarkoitettu järjestelmän omistajille, jotka ovat tehneet tämän työn useita kertoja aikaisemmin.

  1. Kytke kiertovesipumppu pois päältä ja avaa kaikki termostaattiventtiilit kokonaan. Voit nyt ilmata kaikki patterit. Useisiin kerroksiin hajautetuissa kiinteistöissä on parasta aloittaa alimmasta kerroksesta.
  2. Tarkista vedenpaine - joko lämmöntuottajan käyttöliittymästä tai painemittarista. Jälkimmäisessä on yleensä merkinnät, jotka korostavat ihanteellisen järjestelmän paineen värillä.
  3. Etsi lämmitysjärjestelmästä täyttöventtiili, se on yleisimmin asennettu paluulinjaan, lämmityslaitteen läheisyyteen.
  4. Täyttöventtiilissä on kaksi venttiiliä, avaa ensimmäinen ja raottamalla toista venttiiliä, seuraa paineen kehitystä. Kun tavoiteltu paine on saavutettu, sulje molemmat venttiilit.
  5.   Varmistaaksesi, ettei järjestelmään ole päässyt ilmaa, voit ilmata patterit uudelleen.

Tärkeää: järjestelmän paineen on pysyttävä vakiona täytön jälkeen, eikä se saa olla alle 1,3 bar. Jos näin on, työ on onnistunut. Jos paine laskee jatkuvasti, kyseessä voi olla tekninen vika. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lämmitysurakoitsijaan.

Kuinka usein lämmitysvettä pitäisi lisätä?

Se, kuinka usein lämmitysjärjestelmään on täytettävä vettä, on päätettävä järjestelmäkohtaisesti. Itse lämmitysjärjestelmän kunnon lisäksi asiaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten usein toistuva veden vuotaminen tai tekniset osat, kuten paisunta-astia. Lämmityskauden aikana on suositeltavaa tarkistaa lämmitysjärjestelmän paine säännöllisesti.

Tee huoltosopimus ja nauti mielenrauhasta

Olipa kyse sitten lämmitysveden täyttämisestä tai turvalaitteiden tarkistamisesta - monissa tapauksissa kannattaa tehdä huoltosopimus paikallisen urakoitsijan kanssa. Lämmitysasiantuntija tulee sitten säännöllisin väliajoin varmistamaan, että järjestelmäsi toimii edelleen moitteettomasti. Tarvittaessa lämmitysasentaja säätää järjestelmän paineen ihanteelliseen arvoon.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet