Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Lämpöpumpun äänenvoimakkuus: vinkit melun vähentämiseen

Kysy neuvoa asiantuntijalta

Lämpöpumppu ei tarvitse fossiilisia polttoaineita riittävän lämmön tuottamiseksi lämmitykseen tai lämpimän veden valmistukseen. Lämpöpumpun ostopäätöstä tehtäessä ja suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon muutamia asioita: oikean lämpöpumpputyypin valinta, optimaalisen asennuspaikan löytäminen sekä kustannukset. Lisäksi erityisesti ulkoyksiköllä varustetun ilma-vesilämpöpumpun kohdalla melutaso on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon. Mutta kuinka äänekäs lämpöpumppu yleensä on? Onko olemassa raja-arvoja? Entä mitä voit tehdä pienentääksesi juuri asennetun tai olemassa olevan lämpöpumpun äänenvoimakkuutta? Seuraavassa käsittelemme näitä ja muita kysymyksiä.

Kuinka äänekäs lämpöpumppu on?

Lämpöpumppujen toimintatavan vuoksi niissä käytetään kompressoreita ja puhaltimia, joista jälkimmäisiä käytetään pääasiassa ilmalämpöpumpuissa, ja ne aiheuttavat melua. Keskimääräinen melupäästö on 50-65 desibeliä (ulkoyksiköt). Desibeli (A-painotettu) tai dB(A) on äänenpaineen tai melutason yksikkö kansainvälisesti standardoidun taajuuspainotuskäyrän A mukaisesti. Viessmann-lämpöpumpun todellinen melutaso löytyy käyttöohjeista tai se on parasta tiedustella asentajalta. On huomattava, että annetut arvot ovat ohjearvoja. On myös muistettava, että 50-65 desibeliä mitataan, kun seisot suoraan lämpöpumpun vieressä. Tämä arvo on jo alle 45 desibeliä kolmen metrin etäisyydellä.

Lämpöpumppujen melutasojen vertailu

Äänenvoimakkuuden ja melun havaitseminen on hyvin erilaista. Vertailu on hyödyllistä, jotta voidaan luokitella, kuinka kova ääni 45 desibeliä todella on. Arvo vastaa suunnilleen jääkaapin huminan tai hiljaisen sateen melutasoa. Normaali tieliikenne välittömässä läheisyydessä tuottaa noin 70 dB(A). Keskustelu on noin 60 dB(A). Jopa kuiskausta voidaan kuvata 30 dB(A):ksi. Höyhenen putoaminen aiheuttaa hieman yli 0 dB(A):n äänen ja on siten ihmisen kuulokynnyksen rajoilla.

  

Lämpöpumpun äänenvoimakkuuteen vaikuttavat tekijät

Oikea asennuspaikka on ratkaiseva lämpöpumpun melutason kannalta. Kuten jo mainittiin, desibeliarvo pienenee etäisyyden kasvaessa lämpöpumpusta. Myös asennolla on ratkaiseva merkitys. Melupäästö voi lisääntyä katosten alla tai kahden seinän välissä. Tällaisia paikkoja on vältettävä parhaimmillaan, kun laite asennetaan. Teho määrittää myös lämpöpumpun melutason. Lämpöpumput pienellä teholuokalla ovat huomattavasti hiljaisempia. Lisäksi kaksi hyvin perustavaa laatua olevaa seikkaa määrittää lämpöpumpun äänenvoimakkuuden: sisä- ja ulkoasennus sekä lämpöpumpun tyyppi. Lämpöpumppujen sisä- ja ulkoyksikköihin sekä split-rakenteeseen liittyy erilaisia ääneenvoimakkuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on lueteltu alla. Puhtaasti ulkokäyttöön asennettu monobloc-malli, jossa kaikki olennaiset prosessit tapahtuvat yksikön ulkopuolella, on jonkin verran äänekkäämpi kuin sisäkäyttöön asennettu tai Split-malli. Melutaso on toissijainen tekijä maalämpöpumpuissa.

Määrittävät äänenvoimakkuuden tekijät:

  • Asennuspaikka
  • Suunnittelu / rakentaminen
  • Lämpöpumpun tyyppi

Lämpöpumpun asennus ja suoja-alue

Kuinka vähentää lämpöpumpun melua?

Lämpöpumppujen melutasoa voidaan vähentää monin eri tavoin, mutta aluksi on aina hankittava asiantuntevaa neuvontaa ja suunnittelua. Viessmann-kumppanimme tarkistavat mahdollisen sijainnin ja suunnittelevat tietyt toimenpiteet etukäteen.

Melunvaimennustoimenpiteet ulko- ja sisäasennuksia varten

On tärkeää varmistaa, että ulkotiloihin asennettavien lämpöpumppujen vähimmäisetäisyys naapurikiinteistöstä on vähintään kolme metriä. Ihannetapauksessa ulkoyksikkö ei saisi olla makuuhuoneen tai lastenhuoneen ikkunaan päin. Poistoilmapuhaltimet olisi myös asennettava mahdollisuuksien mukaan poispäin muista taloista. Kuten edellä mainittiin, ulkoyksikköä ei myöskään pidä sijoittaa katoksen alle tai edes kapeaan nurkkaan tai nurkkaan. Siellä äänenvoimakkuus saattoi voimistua kuin kaiku. Sisäyksiköissä voi olla apua ääntä vaimentavasta alustasta, kuten betonialustasta, jossa on kumimatto. Imu- ja poistoilmaventtiilit eivät saisi olla lähellä makuuhuonetta edes omassa kodissasi. Lämpöpumppua ei myöskään kannata asentaa täysin tyhjään huoneeseen, ja tarvittaessa on hyvä asentaa äänieristetty ovi.

Jatkokehitysratkaisut ja mitä voit tehdä itse

Kuten edellä on esitetty, asennuspaikka ja sijainti suhteessa omaan ja naapuritaloihin ovat ratkaisevia tekijöitä. Olosuhteet ovat kuitenkin saattaneet muuttua ajan myötä. Luotettavan asentajan on suoritettava jo asennettuihin yksiköihin äänenvaimennustoimenpiteet, kuten kompressorin tai muiden osien jälki-istutus sekä äänieristetyn konepellin asentaminen. Yksi viimeisistä toimenpiteistä olisi oltava lämpöpumpun siirtäminen. Asiantuntijan olisi tehtävä tämäkin.

Varastointijärjestelmillä ja lattialämmityksellä on merkitystä hiljaisen yökäytön varmistamisessa. lämmitysveden puskurivaraajat  ja lattialämmitysjärjestelmät varastoivat lämpöä rakennukseen. Jos nämä ovat käytettävissä, lämpöpumpun tehoa voidaan pienentää yöllä. Lisäksi lämminvesivaraaja takaa hiljaisemmat yöt, kun lämpimän veden lämmittäminen siirtyy varhaisiin aamutunteihin. Myös puskurivaraaja voidaan jälkiasentaa erittäin helposti.

Mutta voit myös itse vaikuttaa melupäästöjen vähentämiseen esimerkiksi istuttamalla pensasaidan tai pystyttämällä äänieristettyjä seiniä. Erityiset äänieristyslevyt voivat olla yhtä hyödyllisiä.

Kuinka äänekäs lämpöpumppu voi olla?   Rajoitukset ja säännökset

Se, kuinka äänekäs lämpöpumppu voi olla, riippuu pitkälti vuorokaudenajasta ja asuinalueesta. Lämmittimien pitäisi käydä yöllä hiljaisemmin kuin päivällä. Mitä tulee asutustyyppiin, lämpöpumput voivat olla äänekkäämpiä puhtaasti teollisuusalueilla. Konkreettisten ohjearvojen ja tulkintaperustan saamiseksi liittovaltion meluntorjuntalain (BImSchG) nojalla julkaistiin hallinnollisena määräyksenä meluntorjuntaa koskevat tekniset ohjeet, lyhyesti TA Lärm. Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään yleiskatsaus eri alueiden arvoihin päivä- ja yöaikaan.

AlueRaja-arvo päivälläRaja-arvo yöllä
Loma-asuinalueet45 dB(A)40 dB(A)
Asuinalueet, hoito- ja oppilaitokset55 dB(A)50 dB(A)
Uudet asuinalueet55 dB(A)45 dB(A)
Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet