Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Lämpöpumppujen vertailu - tietoa ja vinkkejä ostopäätöksen tueksi

Kysy neuvoa asiantuntijalta
Viessmannin kompaktit ilma-vesilämpöpumput soveltuvat erinomaisesti myös kesämökille.

Vahvat perusteet siirtyä kohti tulevaisuuden lämmitystä: ostamalla lämpöpumpun säästät lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä ja suojelet ympäristöä sekä ilmastoa. Lue artikkelistamme kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Viessmann-lämpöpumppujen hankinnasta ja niiden tarjoamista vaihtoehdoista.

Lämpöpumpun avulla voit käyttää ympäristöenergiaa erittäin tehokkaasti. Tämä johtuu siitä, että tämä energia - joka on kokonaisuudessaan muutenkin saatavilla ja maksutta - on energialähde, jota käytetään talon ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen miellyttävään lämpötilaan. Ennen kuin kodinomistajat hankkivat lämpöpumpun, on hyödyllistä tietää vastaukset muutamaan kysymykseen. Yksi niistä koskee lämpöpumpun tyyppiä.

Eri lämpöpumpputyypit: vertaile ennen ostamista

Samalla tavalla kuin "auto" on yleisnimitys, joka kattaa monia eri merkkejä ja malleja, "lämpöpumppu" on sateenvarjotermi lämmitysjärjestelmille, jotka käyttävät ympäristöä lämmönlähteenään. Erilaisten lähteiden ja kehittyneen tekniikan ansiosta kodinomistajat voivat löytää itselleen parhaiten sopivan lämmitysjärjestelmän, joka tuottaa lämpöä luotettavasti ja taloudellisesti. Seuraavassa lämpöpumppujen vertailussa annetaan alustavia ohjeita siitä, milloin kannattaa investoida tietyntyyppiseen lämpöpumppuun. Mitkä ovat ilmalämpöpumpun edut ja missä maalämpöpumppua voidaan käyttää taloudellisimmin? Voit lukea lisää yhtäläisyyksistä ja eroista täältä.

 

Lämpöpumppujen yhteiset piirteet

Kuten nimestä voi päätellä, tämä lämmitysjärjestelmä tuottaa lämpöä paineistamalla kaasua ilmapumpun tapaan. Riippumatta siitä, mitä lämmönlähdettä lämmitysjärjestelmä käyttää, kylmäainekiertoprosessi on jokaisen lämpöpumpun ydin. Ennen kuin ympäristön lämpö (ilma, geoterminen energia tai vesi) voidaan nostaa haluttuun lämpötilaan, se johdetaan putkistoissa lämmönvaihtimeen, jonka läpi kylmäaine virtaa. Erityisten materiaaliominaisuuksiensa ansiosta kylmäaine haihtuu alhaisissa lämpötiloissa. Prosessissa syntyvä lämpö on liian vähäistä käytettäväksi lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden valmistuksessa, jolloin sähkökäyttöinen kompressori tulee kuvaan mukaan nostamaan lämpötilaa. Voit tutustua koko prosessiin yksityiskohtaisesti kohdassa Miten lämpöpumppu toimii.

Kumpi on parempi maalämpö vai ilma-vesilämpöpumppu?

Lämpöpumpun hankkimisen yhteydessä on syytä tutustua yhteen tärkeimmistä eroista eri tyyppien välillä: mitä lämmönlähdettä käytetään. Viime kädessä tämä ratkaisee myös sen, mihin lämpöpumppu asennetaan. Ympäristöilman, poistoilman ja pohjaveden lisäksi lämpöpumppu voi ottaa lämpöä myös maaperästä. Se, mikä näistä lämmönlähteistä on sopivin, riippuu yksittäisistä olosuhteista. Ilmalämpöpumppuja käytetään käytännössä hyvin usein, mikä johtuu osittain niiden suhteellisen nopeasta asennuksesta. Hinnalla on tietenkin myös tärkeä merkitys. Ilmalämpöpumppu on loppujen lopuksi taloudellisesti tehokkain tapa lämmittää ympäristöenergialla.

Ilma-vesilämpöpumput ovat Suomessa yleisimmin asennettuja lämpöpumppuja. Tämä johtuu sekä niiden yksinkertaisesta ja nopeasta asennuksesta että suhteellisen alhaisista investointikustannuksista. Perinteinen ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja nostaa sen haluttuun lämpötilaan kylmäainekiertoprosessin avulla. Mallista riippuen laitteet voidaan asentaa joko ulko- tai sisätiloihin. Ulkoilmaan asennettavissa monoblock-laitteissa kylmäainepiiri on kokonaan sisäänrakennettu lämpöpumppuun. Tuotettu lämmitysenergia kuljetetaan rakennukseen lämmitysveden mukana. Jaetuissa lämpöpumpuissa (split-laitteissa) kylmäainepiiri on erotettu. Lämpö siirretään kylmäaineputkella rakennuksen sisätiloihin, jossa höyrystimen lämmönvaihdin sijaitsee. Näin taataan, että ulkoyksikkö on pakkasvapaa myös sähkökatkoksen sattuessa.

Ilma-vesilämpöpumpun erityismuoto tunnetaan nimellä poistoilmalämpöpumppu. Ulkoilman sijasta tämä lämpöpumppu käyttää huoneiden poistoilmaa, joka on yleensä paljon lämpimämpää. Tämä tarkoittaa, että kompressorilla on vähemmän työtä tarvittavien lämpötilojen saavuttamiseksi. Ilmamäärä on kuitenkin yleensä rajoitettu, mikä tarkoittaa, että monotilakäyttö ei ole mahdollista. Yleensä tämäntyyppisiä lämpöpumppuja käytetään hyvin pienille lämpökuormille.

  

Verrattuna ulkoilmaan maalämpö on suhteellisen korkealla tasolla tietyn syvyyden alapuolella. Lisäksi se pysyy vakiona talvella, vaikka ylempi maakerros olisi jo jäässä. Maalämpöpumput toimivat erittäin tehokkaasti, ja niiden COP on jopa 5,0. Maalämmön hyödyntämisessä on kaksi perusmenetelmää. Jos tila on rajallinen, lämpökaivot ovat paras vaihtoehto.  Ne upotetaan maahan pystysuoraan porausreikiin, ja ne ottavat lämpöä maasta 100-300 metrin syvyydessä.

Vaihtoehtona lämpökaivoille on maalämpökeräimet, jotka sijoitetaan noin 1-1,5 metrin syvyyteen eli routarajan alapuolelle. Toisaalta ne vaativat huomattavasti enemmän tilaa, koska ne asennetaan vaakasuoraan ja laajalle alueelle. Lämmön talteenotosta kerrotaan yksityiskohtaisesti kohdassa Miten maalämpöpumppu toimii.

  

Mikä lämpöpumppu sopii mihinkin taloon?

Kun mietit sopivaa lämpöpumpputyyppiä, lämmönlähdettä ei saa koskaan unohtaa. Vaikka ilma-vesilämpöpumppuja käytetään lähes kaikkialla, maalämpöpumpun käyttö ei ole aina järkevää tai sitä ei ehkä edes sallita kaikissa paikoissa. Maalämpöanturien asentamiseen tarvitaan porakaivoja. Periaatteessa syväporaukseen sovelletaan kaivoslain säännöksiä, ja siitä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämä koskee myös maalämpöpumppujen maalämpöantureita, minkä vuoksi nämä järjestelmät eivät sovellu kaikkiin taloihin. Lämmönlähteen lisäksi on tärkeää tarkastella myös sitä, mikä lämmitysjärjestelmä asennetaan.  

Ennen lämpöpumpun ostoa kannattaa perehtyä lämpöpumppujen eroihin. Kumpi sopii omaan kotiin paremmin - maalämpöpumppu vai ilma-vesilämpöpumppu? Kuvassa Split ilma-vesilämpöpumppu Vitocal 222-S.

Lämpöpumpun edut

Hiljainen, luotettava ja taloudellinen. Monille lämpöpumppu on edelleen optimaalinen lämmitysjärjestelmä, sillä se käyttää ilmaista ympäristöenergiaa, jota on joka tapauksessa saatavilla, ja soveltuu lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lisäksi valtio tukee lämpöpumppujen hankintaa houkuttelevilla tuilla. Lämpöpumpun edut jakautuvat pääasiassa kolmeen luokkaan: taloudelliset, ympäristölliset ja talouspoliittiset edut.

Vielä muutama vuosi sitten sähköllä lämmittämistä pidettiin epätaloudellisena ja epäekologisena, koska hyötysuhdehäviöt olivat hyvin suuret ja sähkö tuotettiin pääasiassa kivihiilellä. Sittemmin kuitenkin useimmista lämpöpumpuista on tullut erittäin tehokkaita, ja ne pitävät lämmityskustannukset pysyvästi alhaisella tasolla. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on ympäristöenergia lämmönlähteenä. Toisin kuin maakaasu ja öljy, ympäristöenergia ei ole riippuvainen taloudellisista tai poliittisista vaihteluista. Mikä tärkeintä, sitä on aina saatavilla ja se on maksutonta.

Lämpöpumpun muita taloudellisia etuja ovat sen vähäiset huoltokustannukset ja valtiolta saatavat tuet. Lämpöpumpputukia koskevassa osiossa kerrotaan, miten niitä haetaan.

  

Lämpöpumpun hankkimista puoltavat myös korkea toimintavarmuus ja mahdollisuus saada edullisesti lämpöpumppusähköä. Lisäksi useimmat Viessmann-lämpöpumput pystyvät laskemaan lämpötilaa vuoden lämpiminä kuukausina aktiivisen ja passiivisen jäähdytystoiminnon avulla. Muita lämpöpumpun taloudellisia etuja ovat:

  • Ei kustannuksia savupiipun ja savukaasujen tarkastuksesta
  • Kiinteistön arvon nousu myytäessä
  • Täyttää kaikki EnEV-vaatimukset uudisrakennuksissa ja kunnostetuissa vanhoissa rakennuksissa.

Tehokkuus on erittäin tärkeä tekijä lämmitysjärjestelmän hankinnassa. Jos investoit lämpöpumppuun, annat myös merkittävän panoksen haitallisten kasvihuonekaasujen vähentämiseen.

Lämpöpumput käyttävät lämmitykseen uusiutuvaa energiaa ja tarvitsevat vain vähän sähköenergiaa, mikä tarkoittaa, että fossiilisten polttoaineiden louhintaa ja polttamista tarvitaan vähemmän. Lämmitykseen käytetyn sähkön CO₂-tase on huomattavasti pienempi verrattuna muihin fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin. Jos mukaan lasketaan myös uusiutuva käyttövoima, lämpöpumppu voi toimia täysin hiilivapaasti.

Muihin lämpöpumppuihin verrattuna alhaisempien investointikustannusten lisäksi ilma-vesilämpöpumpuilla on muitakin etuja. Jälkiasennus on mahdollista milloin tahansa ilman viranomaishyväksyntää. Lisäksi ilmalämpöpumppu on hyvin pienikokoinen, joten se soveltuu sekä uudisrakennus- että modernisointihankkeisiin.

Jos mahdollisuus käyttää maalämpöpumppua on olemassa, asunnon omistajien tulisi harkita vakavasti sellaisen hankkimista. Koska näiden lämpöpumppujen lähtölämpötilat ovat jatkuvasti korkeat ympäri vuoden, ne toimivat erittäin tehokkaasti.

Lämpöä voidaan ottaa maasta pohjimmiltaan kahdella tavalla - jos tilaa on rajoitetusti, lämpökaivot ovat paras vaihtoehto. Jos taas lämmitettävällä talolla on riittävän suuri, rakentamaton puutarha, maalämpökeräimet ovat järkevä vaihtoehto. Lattialämmityksen tapaan ne asennetaan maan pintakerroksen alle. Sieltä ne ottavat lämmön maakerroksesta ja siirtävät sen höyrystimeen.  

Ennen lämpöpumpun ostoa: lämmöntarve ja patterit

Lämpöpumput eivät ainoastaan käytä erilaisia lämmönlähteitä, vaan niitä on saatavana myös monilla tehoalueilla. Ennen lämpöpumpun hankintaa asunnon omistajien tulisi ottaa huomioon ainakin kaksi seikkaa - lämmöntarve ja lämpöpumpun käyttö. Lämmöntarve vaihtelee rakennuksen energiatilanteen ja käyttäjän käyttäytymisen mukaan. Jotta lämpöpumppu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, se on suunniteltava sen mukaisesti.

Toinen näkökohta koskee käyttöä. Lämpöpumppua voidaan käyttää joko yksi- tai kaksoiskäytössä. Vaikka useimmat uudet rakennukset voivat tulla toimeen yhdellä lämpöpumpulla, monet kodin remontoijat valitsevat usein yhdistelmäratkaisun lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä. Tällöin lämpöpumppu toimii olemassa olevan, ehjän lämmitysjärjestelmän kanssa ja tarjoaa järjestelmän omistajille paitsi varman lämmönsaannin myös erittäin suurta joustavuutta polttoaineen hinnan suhteen.

Lue lisää vinkkejä artikkelistamme Lämmitysjärjestelmän uusiminen  sekä katso koko tuotevalikoimamme.

Oikeanlaiset patterit

Taloudellisen toiminnan kannalta ei pelkästään tehon tule olla oikea. Myös pattereiden ja itse rakennuksen on oltava mahdollisimman hyvin lämpöpumpulle sopivat. Kaksi edellytystä tehokkaalle toiminnalle ovat patterit, jotka pystyvät hallitsemaan alhaisia menoveden lämpötiloja, ja rakennuksen hyvät energia-arvot. Käytännössä lattialämmitys yhdistettynä lämpöpumppuun on osoittautunut erittäin tehokkaaksi.

Tuki lämmitysjärjestelmän vaihtoon

Koska lämpöpumpputeknologia on erittäin ympäristöystävällistä, valtiolla on käytössä tukiohjelmia lämpöpumppujen hankinnan tukemiseksi. Yleiskatsauksen saamiseksi monista saatavilla olevista tuista ja oikean hakemuksen jättämiseksi on suositeltavaa kääntyä lämmitysurakoitsijan puoleen. Etsi lähin lämmitysurakoitsijasi täältä.  

Paras aika ostaa lämpöpumppu  

Ennen lämpöpumpun hankkimista asunnon omistajien on harkittava ajankohtaa huolellisesti. Jotta viihtyvyys ei kärsisi, on suositeltavaa valita lämpimät kuukaudet vuodesta asiantuntijakonsultaatiota, ostoa, asennusta ja käyttöönottoa varten. Silloin lämmön ja lämpimän käyttöveden tarve on hyvin vähäistä.

Tuotevalikoima

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet