Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Ilma-vesilämpöpumppu: monoblock-malli

Kysy neuvoa asiantuntijalta

Ilma-vesilämpöpumput ovat yleisimmin käytettyjä lämpöpumppuja. Tämä ei johdu ainoastaan niiden suhteellisen alhaisista investointikustannuksista vaan myös niiden erilaisista asennusvaihtoehdoista. Ilma-vesilämpöpumput soveltuvat sekä sisä- että ulkoasennukseen.  

Ilma-vesilämpöpumpun edut lyhyesti

Tehokas saneerauksessa ja uudisrakentamisessa
Erityisen hiljainen äänioptimoidun tuulettimensa ansiosta
Mahdollistaa alhaiset käyttökustannukset
Älykäs lämmitysjärjestelmä, jota voidaan ohjata sovelluksella
Tulevaisuudenkestävä lämmitysratkaisu
Soveltuu yhdistettäväksi käyttövesivaraajan ja aurinkopaneelien kanssa

Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii?

Tapa, jolla ilma-vesilämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa ilman avulla, voidaan kuvata jääkaapin esimerkin avulla. Jääkaappi ohjaa lämpimän ilman ulos, kun taas ilma-vesilämpöpumppu tuo lämpöä huoneilmaan. Tarkemmin sanottuna tuuletin imee aktiivisesti ympäröivää ilmaa ja siirtää sen  ilma-vesilämpöpumppuun rakennettuun ilmalämmönvaihtimeen (höyrystimeen). Sen sisällä kiertää kylmäaine, joka muuttaa olomuotoaan alhaisessa lämpötilassa ja haihtuu. Jotta tämä kylmäainehöyry saadaan nostettua tasolle, jota voidaan käyttää lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen, se puristetaan kompressorin avulla.  

Ilma-vesilämpöpumput soveltuvat sekä sisä- että ulkoasennukseen.

Monoblock-versiossa kaikki lämmöntuotantoon käytettävät komponentit sijaitsevat  ilma-vesilämpöpumpun sisällä. Koska sisä- ja ulkoyksikön väliset liitäntäputket täytetään vain vedellä, nämä yksiköt voidaan ottaa nopeasti ja helposti käyttöön. Työn suorittavalla urakoitsijalla ei tarvitse olla kylmäainetodistusta voidakseen asentaa ilma-vesilämpöpumpun. Ja koska useimmat laitteet toimivat hyvin hiljaisesti, ne voidaan sijoittaa lähelle asuinhuonetta.

Koska vanhat rakennukset eroavat suuresti toisistaan iän ja historian mukaan, tarvitaan erityyppisiä ratkaisuja. Jotta uusi lämmitysjärjestelmä voidaan sijoittaa ja käyttää järkevästi vanhempaan rakennukseen, myös tilat, savupiippujärjestelmä, savupiippu ja lämpöeristys voidaan joutua päivittämään. Tarkat tiedot voi antaa vain lämmitysasentaja perusteellisen tarkastuksen jälkeen.  

Lue lisää split ilma-vesilämpöpumpuista täällä.

Vitocal 222-S: ilma-vesilämpöpumppu, jossa on yksi ulkoyksikkö.

Ilma-vesilämpöpumpun edut

ilma-vesilämpöpumpun edut vaihtelevat näkökulmasta riippuen. Näiden pumppujen paremman luokittelun kannalta on hyödyllistä erottaa toisistaan niiden perushyödyt ja erityiset hyödyt.

Ilma-vesilämpöpumpun perushyötyihin kuuluu ennen kaikkea se, että se on kustannuksiltaan ilmainen ja ääretön lämmönlähde. Tämän energialähteen käyttö tekee järjestelmän omistajista vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Toisin kuin polttoöljy tai maakaasu, ulkoilma ei ole altis taloudellisille tai poliittisille vaihteluille. Lisäksi savupiippujen ja savukaasujen tarkastajien kustannukset jäävät menneisyyteen. Kun asunnonomistajat päättävät käyttää ilma-vesilämpöpumppua, he voivat luottaa toimintavarmuuteen ja kiinteistönsä arvon nousuun. Muita lämpöpumpun taloudellisia etuja ovat valtion houkuttelevat tuet  lämpöpumppua ostaessa.

Seuraavassa luettelossa on yhteenveto  ilma-vesilämpöpumpun eduista:

  • Ilmainen lämmönlähde käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina
  • Suhteellisen alhaiset investointikustannukset
  • Laajennettavissa kaskaditoiminnon ansiosta
  • Ei vaadi viranomaislupia
  • Soveltuu kaikkiin talotyypeihin, uudis- tai modernisointihankkeisiin.
  • Jälkiasennus on mahdollista

Miksi voin luottaa Vitocal-lämpöpumppuun?

Ilma-vesilämpöpumpun edut muihin lämpöpumppuihin verrattuna

Ulkoilman lisäksi myös maaperä ja pohjavesi tuottavat lämpöenergiaa, josta lämpöpumput voivat tuottaa lämmitysenergiaa. Kun kodinomistajat ovat ostopäätöksen edessä, heidän ei pitäisi jättää huomiotta ilma-vesilämpöpumpun etuja muihin lämpöpumpputyyppeihin verrattuna. Niitä on varsin paljon.

Ilma-vesilämpöpumpun investointikustannukset ovat suhteellisen alhaiset verrattuna esimerkiksi maalämpöpumppuihin. Yksi syy tähän on lämmönlähteen hyödyntämistapa. Toisin kuin maalämpöpumpussa,  Ilma-vesilämpöpumpun kanssa ei tarvita maan kaivamista eikä syviä porauksia. Sen sijaan ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan asentaa joustavasti. Se voidaan sijoittaa jalustalle tai seinäkiinnikkeeseen, ja se ottaa lämpöä ulkoilmasta. Sen tilantarve on mallista riippuen noin yksi neliömetri.

Ilma-vesilämpöpumpun  suunnitteluvaatimus on vähäinen, sillä huomioon on otettava vain sopiva lämmitysteho ja melusuojaus. Viranomaislupaa ei tarvita, toisin kuin maalämpöpumppujen tapauksessa.  

Nykyaikaiset Viessmannin  Ilma-vesilämpöpumput toimivat erittäin hiljaisesti, eikä niitä juuri kuule käytön aikana. Tämän saavuttaminen on vaatinut vuosien intensiivistä tutkimus- ja kehitystyötä. Viessmannin lämpöpumpuissa on Advanced Acoustic Design -tekniikka, jossa kaikki lämpöpumpun komponentit on suunniteltu minimoimaan melua. Matalataajuiset äänet, jotka koetaan erityisen häiritseviksi, on minimoitu.

Toinen  Ilma-vesilämpöpumpun etu on sen yksinkertainen asennus. Mallista riippuen se voidaan asentaa joko kokonaan sisätiloihin tai ulos. Jos tilaa on rajoitetusti, split-versio on optimaalinen ratkaisu. Siinä laite on jaettu sisä- ja ulkoyksikköön, ja suurin osa komponenteista, kuten tuuletin, höyrystin ja kompressori, sijaitsevat ulkoyksikössä. Sisäyksikössä on vain lauhdutin ja hydrauliset komponentit sekä ohjausyksikkö.  

Lämpöpumpun asennus ja suoja-alue

Myös kunnallinen ja kaupallinen käyttö mahdollista

Ympäristövastuullisuuden lisäksi yksi ilma-vesilämpöpumpun eduista on sen nopea ja helppo käytettävyys erityisesti kunta- ja kaupallisella sektorilla. Lue lisää täältä.

Viessmannin ilma-vesilämpöpumppu toimii tehokkaasti myös talvella.

Tuotevalikoima: Ilma-vesilämpöpumput

Vitocal ilma-vesilämpöpumput soveltuvat sekä modernisointi- että uudisrakennushankkeisiin. Verrattuna maalämpöpumppuun ilma-vesilämpöpumpun investointikustannukset ovat pienemmät, sillä maalämpökeräimen asentamisesta tai maalämpöantureiden poraamisesta ei aiheudu kustannuksia. Ilma-vesilämpöpumput  voidaan asentaa sisä- ja ulkotiloihin. Ulkoasennus on erityisen tilatehokas ratkaisu. Ainoastaan ohjausyksikkö asennetaan talon seinälle.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet