Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Energiaomavaraisuus: lämmitys ja sähköntuotanto

Kysy neuvoa asiantuntijalta
Kuva: © Leigh Prather / Shutterstock.com

Omavarainen lämmitys ja sähköntuotanto

Asunnonomistajat, jotka kattavat 100 prosenttia lämmitysenergian, käyttöveden ja kotitaloussähkön tarpeestaan itse, hyötyvät energiaomavaraisuudesta. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa riippumattomuutta julkisista energialaitoksista ja sitä, että omasta energiankulutuksesta ei tarvitse enää maksaa laskuja. Lisäksi omatoiminen tarjonta merkitsee myös merkittävää panosta ympäristön- ja ilmastonsuojeluun. Loppujen lopuksi energiaomavaraisuus voidaan saavuttaa vain uusiutuvien energialähteiden avulla. Viessmann mahdollistaa energiariippumattoman kodin rakentamisen kokeillun ja testatun tekniikan avulla.  

Energiaomavaraisuuden ja riippumattomuuden välinen ero

Asuintalot tai kiinteistöt, jotka tuottavat suuren osan tarvitsemastaan energiasta itse, esimerkiksi sähköä tai lämpöä aurinkojärjestelmästä, voidaan kutsua energiaomavaraisiksi. On tärkeää korostaa eroa "todellisen" ja "tase-omavaraisuuden" välillä.

  • Täysin itsenäinen energiahuolto: Jos koti todella kattaa energiantarpeensa kokonaan itse, puhutaan todellisesta energiaomavaraisuudesta. Tällöin ei enää tarvita liitäntää ulkoiseen sähkö- tai lämpöverkkoon.
  • Taseeltaan itsenäinen energiahuolto: Jos itsenäisen rakennuksen vuosittaiset energiavoitot vastaavat suunnilleen sen kulutusarvoja, sitä voidaan kutsua taseeltaan energiaomavaraiseksi. Hyvä esimerkki on "nollaenergiatalo", joka tuottaa itse yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa.
© Viessmann

Rakennukset, joiden energiatase on tasapainossa - eli jotka ovat taseeltaan energiariippumattomia - eivät automaattisesti ole riippumattomia ulkoisista toimituksista. Tämä johtuu siitä, että energiantuotannon ja huippukysynnän välillä on kausittainen ero: vaikka aurinkosähköjärjestelmä tuottaa kesällä ylijäämäenergiaa, sen tuotto talvella riittää tuskin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Epätasapaino voidaan korjata turvautumalla ulkopuolisiin energialähteisiin. Näin ollen omakotiasukkaat eivät ole täysin riippumattomia. Viessmannin tekniset ratkaisut, kuten  puskurivaraajat tarjoavat tähän ratkaisun.  

Askel askeleelta kohti energiaomavaraisuutta

Rakennuksen energiaomavaraisuus voidaan erottaa toisistaan asteittaisella määrittelyllä. Omavaraisuusaste perustuu tarvittavan energian ja itse tuotetun energian vertaamiseen, jolloin saadaan numeerinen arvo. Mitä suurempi luku, sitä suurempi energiaomavaraisuus. Kääntäen tämä tarkoittaa, että mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä pienempi on riippuvuus julkisesta sähköverkosta, sähkölaitoksista ja fossiilisten polttoaineiden hinnoista maailmanmarkkinoilla. Kunkin tarkasteltavan rakennusyksikön osalta omavaraisuusasteet voidaan erottaa toisistaan seuraavien tekijöiden osalta:

  • Sähkö
  • Lämpö
  • Energia yhteensä

Asunto voi olla jopa 100-prosenttisesti omavarainen sähkön osalta, jolloin se ei tarvitse liittyä julkiseen verkkoon tai ostaa sähköä. Tämä ei kuitenkaan kerro mitään sen riippumattomuudesta lämmitysenergian ja käyttöveden tuotannossa. Polttoaineiden hintojen vaihtelun ja ilmastonsuojelutietoisuuden aikakaudella tavoitteena on mahdollisimman suuri riippumattomuus. Vaikka "todellista" ja 100-prosenttista riippumattomuutta kokonaisenergiantarpeen osalta ei saavutettaisikaan, tavoitteen vaiheittainen toteuttaminen estää korkeat kustannukset tulevaisuudessa ja auttaa saavuttamaan ilmastonsuojelutavoitteet.

Energiaomavaraisuus uudisrakentamisessa

Energiaomavaraisuuden saavuttaminen uudisrakentamisessa edellyttää vankkaa suunnittelua. Tämä johtuu siitä, että rakennuksen kaikki osat on sovitettava optimaalisesti yhteen. Näin ollen talon vaippapintojen on menetettävä vain vähän energiaa, kun taas ikkunoiden ja ovien, on päästettävä taloon runsaasti aurinkoenergiaa talvella. Myös sähkölaitteiden on toimittava erityisen tehokkaasti, jotta sähkönkulutus olisi mahdollisimman pieni. Jos nämä ehdot täyttyvät, on hyvin mahdollista, että rakennusta voidaan käyttää energiaomavaraisesti.

Saatavilla on erityisiä simulaatio-ohjelmia, joiden avulla voidaan jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon mahdolliset vuorovaikutus-suhteet. Näin voidaan määrittää rakenteelliset perusteet ja tekniset edellytykset hyvissä ajoin ennen peruskiven laskua, jotta optimaalinen, riippumaton energiahuolto voitaisiin toteuttaa.

Alla on kahden yhdistelmän vertailu, jossa kahden komponentin yhdistelmän avulla tarkastellaan tarkemmin rakennetun asunnon itsenäistä lämmön- ja sähkönjakelua:

  • Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät
  • Aurinkosähkö ja lämpöpumppu
© Anatoliy Gleb / Shutterstock.com

Lämmitys aurinkosähköllä ja aurinkolämpöjärjestelmällä

Aurinkosähkö yhdessä aurinkolämmön kanssa voi kattaa kodin vuotuisen lämmöntarpeen. Aurinkolämpöjärjestelmä tekee tämän ennen kaikkea katolle asennettavien suuripintaisten aurinkokeräinten avulla, jotka syöttävät lämmöntuoton puskurisylinteriin. Tässä tapauksessa tarvitaan yksi lämminvesivaraaja omakotitaloa varten. Näin lämpöenergiaa voidaan varastoida pitkään, ennen kuin sitä käytetään yhä enemmän lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen kylminä kuukausina. Tällöin käytössä oleva lämmitysjärjestelmä yksinkertaisesti ottaa lämpöä suoraan puskurivaraajasta huoneiden ja käyttöveden lämmittämiseen.  

Lämmitys lämpöpumpulla ja aurinkosähköllä

Yksi suosituimmista lämmitysjärjestelmistä on lämpöpumppu. Se ottaa lämpöä ympäristöstä, ja sitä voidaan käyttää jopa jäähdytykseen kesällä. Jotta lämpöpumppu voisi hyödyntää ilmaan, maahan tai veteen sitoutunutta lämpöenergiaa, se tarvitsee sähköä - mikä on mahdollisuus kokeilla energiaomavaraisuuden toimivuutta. Tämä johtuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä käytännössä ilmaiseksi, ja lämpöpumppu ottaa tarvitsemansa sähkön suoraan aurinkosähköjärjestelmästä.  

Yhdessä käytetyt lämpöpumput ja aurinkosähkö lisäävät energiaomavaraisuutta - edellyttäen, että rakennus on hyvin eristetty ja että kotitaloudessa käytettävät sähkölaitteet eivät ole tarpeettomia "virtansyöppöjä". Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän aurinkopaneelien ja energiavaraston olisi oltava riittävän suuria, jotta sähkönsaanti voidaan varmistaa myös vuoden pimeimpinä kuukausina.

Energiaomavaraisuus omakotitalossa  

Omakotitalossa ei siis yleensä ole taloudellisesti kannattavaa pyrkiä 100-prosenttiseen riippumattomuuteen. Sen sijaan on suositeltavaa, että talo saavuttaa mahdollisimman suuren omavaraisuusasteen ja turvautuu silti - vaikkakin vain huippukuormitusaikoina - sähkö- ja lämpöverkkoon. Asuinkerrostalot, kunnat ja teollisuuskiinteistöt voivat sen sijaan hyötyä pitkällä aikavälillä täydellisen riippumattomuuden edellyttämästä suuremmasta taloudellisesta ja teknisestä panostuksesta. Tämä edellyttää vankkaa suunnittelua sekä teknisten mahdollisuuksien ja omien resurssien vastuullista käyttöä.

Miten teen kodistani energiaomavaraisen?  

Jos haluat elää energiatehokkaasti ja lisätä riippumattomuutta sähkölaitoksista ja niiden hinnoista, omavarainen energiantuotanto on ihanteellinen ratkaisu. Mutta entä jos edellytyksiä suureen saneeraukseen ei tällä hetkellä ole? Tai jos käytät jo lämpöpumppua ja aurinkosähköä yhdessä, kuten kuvattu, mutta haluat mukauttaa tottumuksiasi entisestään? Seuraavat vinkit auttavat tekemään kodistasi itsenäisemmän ja omavaraisemman energiansaannin suhteen.

Tarkista energiantoimittajat ja vaihda tarvittaessa: vihreän energian valitseminen edistää uusiutuvien energialähteiden laajentamista ja käyttöä. Siksi kannattaa testata omat palveluntarjoajat ja harkita tarvittaessa vaihtoa. Näin toimimalla voimme hallita sitä, mitä ja mistä lähteistä kuluttamamme energia tulee.

Keskity kodinkoneiden energiatehokkuuteen: Tehokkuuteen ei kannata kiinnittää huomiota vain lämmityksessä - aiotko ostaa uuden pesukoneen, uuden jääkaapin tai muita laitteita keittiöön ja vapaa-ajanhuoneeseen? Ennen ostopäätöstä, katso laitteiden energiatehokkuusluokkaa ja sitä, kuinka paljon sähköä laitteet kuluttavat. Mikään ei ole tehokkaampaa kuin energia-aukkojen paikkaaminen pitkällä aikavälillä ja menneiden vuosien virtasyöppöjen poistaminen käytöstä.

Lämmitä vähemmän ja järkevämmin: tehokkaimmallakin ja esimerkillisimmälläkin lämmitysjärjestelmällä voidaan säästää, jos sitä käytetään maltillisesti ja se on säädetty optimaalisesti todelliseen lämmityksen ja lämpimän veden tarpeeseen. Loppujen lopuksi halvinta energiaa on energia, jota ei kuluteta. Ja asenteesta puheenollen: käytä nykyistä älykodin teknologiaa energiakustannusten säästämiseksi. Viessmann voi auttaa innovatiivisilla ratkaisuilla energiantuottajien säätöön ja ohjaukseen.

Säästä lämmintä käyttövettä: Tarvitsemmeko todella kaiken vuosittain kuluttamamme lämpimän veden? Erityisesti lämpimän käyttöveden osalta voidaan säästää paljon energiaa yksinkertaisella tapojen muutoksella - ympäristön ja oman lompakon vuoksi. Kun siis mietit riippumatonta lämmitystä, mieti myös riippumatonta vedenkäyttöä. Esimerkiksi älykkäillä suihkupäillä ja muilla menetelmillä voidaan optimoida lämpimän veden kulutusta.

Energiaremontti: oman kodin energiatehokkuuden optimoimiseksi on monia toimenpiteitä. Lämmitysjärjestelmän vesikiertoisesta tasapainottamisesta julkisivujen ja ikkunoiden parempaan eristämiseen. Näin ei hyödynnetä  vain säästöpotentiaalia vaan myös kiinteistön arvo nousee. Voit tutustua yksittäisiin vaihtoehtoihin tarkemmin esimerkiksi energiatehokkuusoppaissamme.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet