Yrityksen arvot

Lue lisää
Umweltschutz

Ympäristönsuojelu

Innovaatiot

Lue lisää

Allendorf? – Miksikäs ei!

Aktivoi video napsauttamalla toistopainiketta. Huomaa, että tiedot siirretään YouTubeen kun toistat videon. Katso lisätietoja tietosuojakäytännöissämme.

Allendorf? - Miksikäs ei!
Mitä kaikkea Allendorfissa voi tehdä? Työn lisäksi tietenkin.

Viessmann Group

Viessmann Group on yksi johtavista kansainvälisistä lämmitys,- teollisuus- ja jäähdytysjärjestelmien valmistajista. Vuonna 1917 perustettu perheyritys työllistää tällä hetkellä 13 000 henkilöä ja sen liikevaihto on 3,4 miljardia euroa.

Viessmann on kansainvälisesti yritys, jolla on 22 tuotantoyhtiötä 11 maassa, myyntitoimintaa 74 maassa ja 120 myyntikonttoria ympäri maailmaa. Viennin osuus myynnistä on 54 prosenttia.

Company pdf


nachhaltigkeit.jpg

Toiminnan vastuullisuus

Perheyrityksenä Viessmann arvostaa etenkin vastuullista ja pitkäaikaista toimintaa, vastuullisuus on vahvasti ankkuroitu yhtiön perusperiaatteisiin. Todellinen vastuullisuus merkitsee Viessmannille talouden, ympäristöystävällisyyden ja yhteiskunnallisen vastuun yhdistymistä koko yrityksessä, niin että nykyiset tarpeet täytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien elinehtoja.

Ympäristöalan pioneerina ja lämmitysalan teknologisena edelläkävijänä Viessmann on jo vuosikymmenten ajan toimittanut erittäin vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä öljylle ja kaasulle, kuten myös aurinkoenergiajärjestelmiä, puupolttolaitteita ja lämpöpumppuja. Monet Viessmannin kehittämät tuotteet ovat lämmitystekniikan merkkipaaluja.


effizienz-plus.png

Viessmannin kokonaistarjonta

Viessmannin tuotekokonaisuudet tarjoavat yksilöityjä ratkaisuja tehokkaine järjestelmineen, joiden suorituskyky on 1,5 kW:sta 120 000 kW:iin kaikkiin käyttötarkoituksiin ja kaikkiin energianlähteisiin. Niihin kuuluvat seinäasenteiset kondenssikattilat1,9–150 kW, vapaasti seisovat kondenssijärjestelmät 1,9–6 000 kW, kuten myös CHP-laitokset 1,0–530 kW (sähkö) sekä 5,3–660 kW (lämpö). CHP-laitokset toimivat maa- tai biomaakaasulla ja ovat saatavilla myös biomaakaasun toimitussopimuksen kanssa.

Uusiutuvan energian energiajärjestelmät sisältävät termisiä aurinkojärjestelmiä taso- ja tyhjiöputkikeräimillä lämpimän veden tuottamiseen, lämmitykseen ja aurinkoenergialla toimivaan rakennuksen jäähdyttämiseen. Erikoislämpökattilat ja sytytyslaitteet 4 kW - 50 MW polttopuulle, hakkeelle ja puupelleteille, lämpöpumput 1,7 - 2000 kW, maaperän, pohjaveden tai ympäröivän ilman lämmön käyttämiseen sekä aurinkosähköjärjestelmät.

Myös lähilämpöverkkoon ja bioenergiakyliin Viessmann tarjoaa kaiken yhdestä paikasta - ensimmäisistä käytettävyystutkimuksista ja yksityiskohtaisesta suunnittelusta kaikkien tarvittavien laitteiden toimittamiseen , kuten biokaasulaitokset, lämmönkehittimet, kaukolämpölaitokset, maalämpölaitteet ja huoneistokohtaiset tietokeskukset rakentamiseen ja käyttöönottoon asti.

Kattavalla lämpötilasäädeltyjen tilojen valikoimalla, joihin kuuluvat tehokkaat kylmäkennot ja -aggregaatit, elintarvikkeiden vähittäismyynnin kylmäratkaisut, sekä tarvikkeet ja palvelut, Viessmann kattaa kylmätekniikan alan.

Tuoteohjelma

Asuinrakennukset

tuotetietoihin

Kiinteistöt ja teollisuus

tuotetietoihin

Teollisuudelle

tuotetietoihin

Kunnille

tuotetietoihin
infocenter.jpg

Kokonaisvaltaista palvelua

Kokonaistarjontaan Viessmannilla on kattava valikoima valmiita liitännäispalveluita. Viessmann-akatemia tarjoaa kattavan koulutus- ja jatkokoulutusohjelman lvi-insinööreille, suunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennusliikkeille, nuohoojille, teknisille oppilaitoksille ja omille työntekijöilleen. Yritys ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden kasvavan jatkokoulutustarpeen. Tarve on seurausta lämpömarkkinoiden rakennemuutoksesta kohti tehokasta teknologiaa ja uusiutuvan energian järjestelmiä jonka myötä teknologinen osaaminen laajenee. Viessmann-Akatemian koulutustilaisuuksiin osallistuu ympäri maailmaa vuosittain 92 000 ammattilaista.

Viessmannin palvelutarjonta sisältää teknistä tukea, tarpeen mukaan ohjelmistotukea, mainonta- ja markkinointitukea sekä käyttäjäystävällisen tieto- ja tilausjärjestelmän, joka on yhdessä tunnissa käytettävissä internetissä.

Energia- ja ammattifoorumit

Viessmann-Akatemian energia- ja ammattifoorumeilla on säännöllisesti energia- ja ilmastointialan parhaita asiantuntijoita keskustelemassa ja vaihtamassa kokemuksia. Ensimmäisestä tapahtumasta lähtien vuonna 2008 noin 2500 yhteistyökumppania on osallistunut keskusteluun - lämmitysalan ammattilaisia, suunnittelijoita, arkkitehtejä, ja insinöörejä. Se osoittaa suuren asiatiedon tarpeen sekä tarpeen saada selville politiikan ja teknologian yhtymäkohdat.

Tilaisuuksissa näkemyksiään esittävät tunnetut politiikan, talouden ja lämmitystekniikan asiantuntijat, esittävät ratkaisumalleja ja ovat keskustelussa mukana.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Viessmann Allendorf -säätiö: Vastuun kantaminen

Viessmann kantaa yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa. Tätä yhtiön perusperiaatetta noudattaen yritys panostaa tieteeseen, taiteeseen, kulttuuriin ja sosiaaliseen maailmaan. Saksalaisten ja kansainvälisten projektien tukemiseen jaetaan joka vuosi kuusinumeroinen summa lahjoituksia.

Tämän toiminnan yhtenäistämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa perustettiin Viessmann Allendorf -säätiö. Elokuussa 2010 Hessenin osavaltion pääministeri Walter Lübcke antoi säätiön perustamisasiakirjan Martin Viessmannille.

Palkinnot ja kunniamaininnat

Viessmannin tuotteille myönnetyt palkinnot ja kunniamaininnat.

Lisätietoa
Start_Landebahn.jpg

Lentokenttä Allendorf (Eder)

Allendorfin lentokenttä rakennettiin vuonna 1966 ja peruskorjattiin vuonna 2005, jolloin sitä laajennettiin. Nyt se täyttää kaikki modernille liike-lentokentälle asetetut vaatimukset. Se toimii myös Ederberglandin ilmailukerhon tukikohtana, jota se käyttää etenkin nuorisotoimintaan.

Yritysfilmi

Aktivoi video napsauttamalla toistopainiketta. Huomaa, että tiedot siirretään YouTubeen kun toistat videon. Katso lisätietoja tietosuojakäytännöissämme.

Viessmann yritysfilmi
Viessmann yli 100 vuotta! Uudella vuosisadallal panostamme yhä enemmän kestävään kehitykseen ja jatkumossa elinympäristöjen luomiseen myös tuleville sukupolville. Katso yritysfilmimme!