Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Maalämpöpumppu - kulutus, edut ja asennus

Kysy neuvoa asiantuntijalta

Maapallo on valtava, lähes ehtymätön lämmitin ja samalla yksi tärkeimmistä lämmönlähteistä. Tietystä syvyydestä alkaen maan peruslämpötila on noin kymmenen celsiusastetta. Verrattuna ympäröivään ilmaan maan peruslämpötila on hyvin vakio. Tämä tarkoittaa, että vaikka maan ylin kerros jäätyisi, maalämpöpumput voivat jatkaa tehokasta toimintaansa, koska lämmönlähteen ja menoveden lämpötilan välinen ero pysyy suhteellisen pienenä myös talvella.

Miten maalämpöpumppu toimii?

Kuten kaikki muutkin lämpöpumput, maalämpöpumppu toimii samalla periaatteella: ensin lämpöenergia otetaan maasta ja siirretään sen jälkeen kylmäaineeseen. Lämpöenergia höyrystyy, jonka jälkeen se tiivistetään kompressorin avulla. Tämä nostaa höyryn painetta sekä lämpötilaa. Syntynyt lämpö imeytyy lämmönvaihtimeen (lauhdutin) ja siirretään sen jälkeen lämmitysjärjestelmään. Voit tutustua yksityiskohtaisesti tämän prosessin toimintaan artikkelissa Miten maalämpöpumppu toimii.

Maalämpö voidaan kerätä maalämpöpumpun avulla kahdella tavalla: joko maan pinnan läheisyyteen asennettavien  keräinputkien avulla tai 100-200 metrin syvyyteen porattujen maalämpökollektorien avulla.  

Maalämpöpumppu ja maalämpökeräimet  

Geotermisen energian keräämiseksi putkijärjestelmä asennetaan vaakasuoraan jäätymisrajan alapuolelle. Syvyys on tuolloin noin yksi metriä nurmikon tai maanpinnan alapuolella. Putkijärjestelmässä kiertää jäätymätön maalämpöneste, joka absorboi lämpöenergian ja siirtää sen lämmönvaihtimeen. Vaaditun keräysalueen koko riippuu muun muassa rakennuksen lämmitysvaatimuksista. Käytännössä se on 1,5 - 2 kertaa lämmitettävä pinta-ala.

Keräinputket absorboivat lämpöenergiaa lähialueelta. Energiaa tuottavat aurinkosäteily ja sadevesi. Siksi maaperätyypillä on ratkaiseva merkitys keräinputkien energiantuotannossa. On tärkeää, että putkijärjestelmän yläpuolella oleva alue ei ole päällystetty tai rakennettu. Lue lisää artikkelistamme  maalämpökeräimet maalämpöpumppuja varten.

Maalämpöpumppu

[1] Vitocal-maalämpöpumppu
[2] Lämminvesivaraaja
[3] Lämmitysveden puskurivaraaja

Maalämpöpumppu ja porakaivot

Vaihtoehto keräinputkille ovat porakaivot. Ne asennetaan maahan porausreikien kautta vino- tai pystysuoraan.  Sen läpi virtaa myös keruunestettä, joka imee geotermisen lämmön 100-200 metrin syvyydessä ja siirtää sen lämmönvaihtimeen. Koska noin kymmenen metrin syvyydessä lämpötila pysyy vakiona ympäri vuoden, maadoitetut kollektorit toimivat tehokkaasti myös hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Ne vaativat myös vähän tilaa maanpinnan keräinputkiin verrattuna ja niitä voidaan käyttää myös jäähdytykseen kesällä. Se, kuinka syvä reiän on oltava, on riippuvainen lämmitystarpeesta ja maaperän lämmönjohtavuudesta. Maaperän poraus on aina luvanvaraista, koska jo 100 metrin poraus on läpäissyt useita pohjavesikerroksia.

  

Maasta tuleva lämpö (kollektorit)

[1] Vitocal-maalämpöpumppu
[2] Lämminvesivaraaja
[3] Lämmitysveden puskurivaraaja

Luvat porauksiin

Jos lämpöpumppua halutaan käyttää maalämpökollektoreiden kautta, on porauksiin saatava tarvittavat luvat ympäristöviranomaisilta. Lupamenettely vaihtelee kunnittain, joten asiasta kannattaa ottaa etukäteen hyvin selvää.

Toisin kuin kollektoreihin, maalämpökeräinten asentamiseen ei tarvita lupaa. Asiantuntijat suosittelevat kuitenkin, että suunniteltu hanke koordinoidaan vastaavan hallintoviranomaisen kanssa, jotta voidaan selvittää edellytykset vesihuollon näkökulmasta. Näin vältetään myös tarpeettomat suunnittelukustannukset, ja se on useimmissa tapauksissa maksutonta. Tiedot voidaan joissakin tapauksissa antaa myös puhelimitse.

Maalämpökollektoreiden poraamista Espoossa maalämpöpumppua varten. Kuva: Shutterstock / Aleksandra Suzi

Maalämpöpumpun edut

Maalämpöenergian käytön ansiosta maalämpöpumppu on tehokas lämmitysmuoto. Maalämpö on maanpinnan alla olevaa lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää maalämpöpumpun lämmönlähteenä. Valtion houkuttelevien tukiohjelmien lisäksi maalämpöpumpun edut ovat moninaiset. Ne voidaan jakaa karkeasti ekologisiin ja taloudellisiin etuihin:

Yksi maalämpöpumpun tärkeimmistä eduista on, että lämmönlähde on käytettävissä lähes ilmaiseksi. Ainoa ostettava energia on kompressorin syöttöenergia. Tässä tapauksessa yhdistelmä aurinkosähköjärjestelmän kanssa on ihanteellinen, jotta voit muuntaa auringon säteilyn sähköksi. Lähes loputon lämmönlähde auttaa myös varmistamaan, että raaka-aineiden hinta ei ole riippuvainen taloudellisista tai poliittisista vaihteluista. Järjestelmän omistajat ovat siten huomattavasti vähemmän riippuvaisia polttoainetoimittajistaan. Maalämpöpumppua voidaan käyttää taloudellisesti joko mono- tai kaksoistilassa. Tämä tarkoittaa, että käytettävässä lämmitysjärjestelmässä on joko yksi tai kaksi eri lämmöntuottajaa vastaamassa lämmityslämmöstä ja/tai lämpimästä käyttövedestä.

Maalämpöpumppuun investoiminen tarkoittaa myös investointia tulevaisuuteen. Tämä johtuu siitä, että maalämpökeräimillä ja porakaivoilla on erittäin pitkä käyttöikä. Yksiköt ovat myös erittäin vähän huoltoa vaativia, koska niihin asennetaan vain muutama liikkuva osa. Suunnittelun ja asennuksen suorittaa yleensä lämmitysurakoitsija, joten turvallinen toiminta on taattu alusta alkaen.

Lämpiminä kesäkuukausina maalämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Tällä toiminnolla huoneen lämpö siirretään maalämpökollektorijärjestelmään lattialämmityksen kautta. Tämän jälkeen maa varastoi lämmön, jota se voidaan käyttää seuraavalla lämmityskaudella. Tässä tilassa vain kiertovesipumppu ja ohjausyksikkö ovat toiminnassa, jolloin luonnollinen jäähdytys on energiaa säästävä ja kustannustehokas tapa jäähdyttää rakennuksia. Prosessin yksityiskohdat selitetään kohdassa Luonnollinen ja aktiivinen jäähdytys.

Taloudellisten etujen lisäksi maalämpöpumpun käyttöön on monia ekologisia syitä. Tämä johtuu siitä, että lämmitykseen tarvittava energia on yhtäältä ilmastoystävällistä ja toisaalta saatavilla suoraan oman kiinteistön alapuolelta. Maalämmön käyttö vähentää myös haitallisia CO₂-päästöjä. Kaasu- tai öljylämmitysjärjestelmään verrattuna jopa 90 prosenttia vähemmän savukaasuja pääsee otsonikerrokseen.

Viessmannin maalämpöpumpun käyttö tarjoaa lukuisia etuja. Tärkeimpiä niistä ovat:

  • Ilmainen lämmönlähde käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina.
  • Tehokas toiminta myös talvella tasaisen korkean maalämpötilan ansiosta.
  • Voidaan käyttää luonnolliseen jäähdytykseen kesällä.
  • CO₂-päästöjen vähentäminen.
  • Valtion energiatuet.

Miksi voin luottaa Vitocal-lämpöpumppuun?

Maalämpöpumput kaupalliseen ja kunnalliseen käyttöön

Maalämpöpumput käyttävät maaperää ensisijaisena energialähteenään. Lämpö otetaan talteen maalämpökeräimillä tai kollektoreilla, jotka työnnetään maahan. Kaupalliseen ja kunnalliseen käyttöön tarkoitetuille maalämpöpumpuille on ominaista niiden ympäristövastuullisuus, ja ne alentavat merkittävästi lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

  

Vitocal 300-G

Vitocal 350-G

Nimellinen lämmitysteho

Yksivaiheinen: 21,2-42,8 kW; kaksivaiheinen: 42,4-85,6 kW,

20,5-84,6 kW

Käyttöalue

Asuinkerrostalot, liiketilat, kunnat, uudisrakennukset ja saneeraushankkeet.

Omakotitalot, paritalot, kerrostalot, kaupalliset yritykset, kunnat, uudisrakennus- ja saneeraushankkeet.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet