Enintään 2000 kW:n öljykattilat kaupalliseen käyttöön

Kaasukattiloiden lisäksi monet yritykset käyttävät lämmöntuotannossaan öljykattiloita. Käytetty tekniikka on testattu useiden vuosien ajan, se toimii luotettavasti ja takaa taloudellisen käytön. Viessmannin öljykattiloita on saatavana lukuisilla tehotasoilla. Kaupalliseen käyttöön Viessmannin tuotevalikoimassa on öljykondenssikattiloita, joiden nimellisteho on jopa 545 kW, ja matalalämpötilaisia öljykattiloita, joiden nimellisteho on jopa 2000 kW.

Öljykattilat kondenssitekniikalla

Kondenssitekniikkaa ei käytetä tehokkaana tekniikkana vain asuntoteollisuudessa, vaan kondenssikattilan käyttö on nykyään itsestäänselvyys myös kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa

Pienemmät kustannukset ja vähentynyt fossiilisen polttoaineen tarve

Öljykattiloille on ominaista, että ne hyödyntävät myös lämmityskaasuihin kätkeytyvää energiaa, joka muilla kattiloilla yksinkertaisesti karkaa savupiipusta. Tätä varten lämmityskaasut johdetaan lämmönvaihtimen läpi ja jäähdytetään. Kaasujen sisältämän vesihöyryn tiivistyminen vapauttaa piilevän energian, joka käytetään lisälämmitysenergiana. Näin öljykattilat muuttavat käytetyn energian lämmöksi lähes häviöttömästi. Pitkällä aikavälillä tämä alentaa lämmityskustannuksia ja keventää myös ympäristön kuormitusta. Loppujen lopuksi saman lämpömäärän tuottamiseksi on poltettava vähemmän fossiilista polttoainetta.

Matalan lämpötilan öljykattilat kaupallisiin sovelluksiin

Viessmannin matalalämpötilaiset öljykattilat täyttävät kaikki nykyaikaisen lämmitystekniikan vaatimukset, kun kyse on keskitehoisen lämmitystekniikan hyväksi havaitusta lämmitystekniikasta. Jopa 2 000 kW:n nimellislämpötehon ansiosta ne kattavat taloudellisesti ja luotettavasti suuren lämmöntarpeen, jota usein esiintyy kaupallisilla aloilla. Segmenttirakenteensa ansiosta Viessmannin matalalämpötilaiset kaasukäyttöiset valurautakattilat on helppo ja nopea asentaa. Tämä tarkoittaa, että asennus ei ole ongelma edes ahtaissa tiloissa. Viessmannin matalalämpötilaiset öljykattilat soveltuvat yhtä hyvin kaupallisiin ja kunnallisiin kohteisiin kuin suuriin asuinrakennuksiin, sekä uudisrakennuksiin että modernisointihankkeisiin.