Tehokas, kompakti ja hiljainen lämpöpumppu: Vitocal 200-G

Edullinen maalämpöpumppu Vitocal 200-G soveltuu hiljaisen käyntiäänensä ansiosta sijoitettavaksi myös asuintiloihin.

Vitocal 200-G lämpöpumppu kattaa kylmäainepiirien ja kiinteän lämpötehon ansiosta (viisi teholuokkaa) laajan sovellusalueen hyvällä tehokkuudella.

Viessmannin integroidut ratkaisut Vitocal 200-G lämpöpumpulle

Digitaaliset palvelut ● Yhteenliitettävyys 
Näytä lisää

Näytä lisää

● ViCare-sovelluksella lämmitysjärjestelmää voidaan ohjata etänä. Sovelluksessa käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, onko kaikki kunnossa lämmityksen ollessa käynnissä.

●  Vitoconnect on lämmityslaitteen ja etähallintasovelluksen välinen rajapinta - edellytys lämmitysjärjestelmän ohjaukselle älypuhelimen ja tabletin kautta.

 

 


Vitocal 200-G lämpöpumpun tuoteominaisuuksia

Pieni tilantarve

Vähäisen tilantarpeensa johdosta  lämpöpumppu soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin paikkoihin: Sen kom-paktiin koteloon on jo sijoitettu liuoskiertopumppu, lämmityspiirin pumppu sekä 3-tievaihtoventtiili. 

Laitteen Vitocal 200-G helppoa asennuspaikkaan toimittamista ja asennusta varten voidaan tarvittaessa uusi kylmäaine-piirimoduuli sen hydraulisten ja sähköisten pistoliit-timien ansiosta helposti poistaa lämpöpumpusta ja kul-jettaa erikseen. Sen lisäksi  lämpöpumppu voidaan nopeasti mukauttaa asennustilanteeseen paikan päällä joustavan liitäntäkonseptin ansiosta.

Suuri teho ja hiljainen käyntiääni

Kotelo eristää kylmäainemoduuli-/hydrauliikkatilan täy-dellisesti ympäristöstä ja vähentää näin yhdessä kolmi-ulotteisen tärinäeristyksen kanssa käyntiäänet minimiin. Vain 49 db(A) (B0/W55) ääniteholla nämä lämpöpumput kuuluvat käyntiääniltään luokkansa hiljaisimpiin.


An heißen Sommertagen kann die Wärmepumpe die Räume auch kühlen. Dafür wird die optionale „natural cooling“-Box benötigt.


Vitocal 200-G lämpöpumpun etuja

  • Pienet käyttökustannukset korkean SCOP-arvon ansiosta (SCOP = Seasonal Coeff  icient of Perfor-mance) EN 14825 mukaan: jopa 5,3 keskimääräi-sissä ilmasto-olosuhteissa ja alhaisen lämpötilan käytössä (W35) 
  • Suuri tehokkuus elektronisella paisuntaventtiilillä(EEV) varustetun RCD-järjestelmän (Refrigerant Cycle Diagnostic System) ansiosta 
  • Erittäin hiljainen uuden äänenvaimennuskonseptin ansiosta, voidaan sijoittaa asuintilojen läheisyyteen 
  • Kompaktit mitat ja pieni tilan tarve
  • Suuri käyttömukavuus – lämmitys, jäähdytys, lämmin vesi ja ilmanvaihto integroidun selväkielisellä ja graafi sella näytöllä varustetun Vitotronic-ohjauskes-kuksen avulla
  • Optimoitu oman sähkövirran käyttö aurinkosähköjärjestelmissä
  • Etäohjausmahdollisuus internetin kautta ViCare-sovelluksen ja tarvikkeena toimitettavan Vitoconnect tiedonsiirtoyksikön avulla


Helppokäyttöinen automatiikka

Vitotronic 200 automatiikka

Vitotronic 200 automatiikka valinnaisesti myös etäohjauksella 

Selkeä, helppokäyttöinen, älykäs: Vitotronic-automatiikalla säädät lämmityslaitteesi nopeasti ja tarkasti. Saatavilla useilla eri kielillä, myös suomeksi ja ruotsiksi.

Vitotronic 200 automatiikan ollessa kytkettynä internetiin Vitoconnectin (lisävaruste) ja maksuttoman ViCare-sovelluksen avulla voitaan lämpöpumppua ohjata helposti etänä kaikkialla. 


Etäohjaus Vitoconnectin avulla 

Vitoconnect etähallintayksikön välityksellä lämpöpumppua voidaan ohjata myös älypuhelinsovelluksella. Myös vanhemmille laitteille, alkaen vuodesta 2010 voidaan ottaa käyttöön etäohjaus Vitoconnectin avulla. 

Optolink-etähallintayksikkö Vitoconnect


Järjestelmätekniikka

Täydellisesti yhteensopivat tuotekomponentit: Järjestelmätekniikka

Täydellisesti yhteensopivat tuotekomponentit: Järjestelmätekniikka

"Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa". Tämän periaatteen mukaisesti Viessmann ei tarjoa ainoastaan yksittäisiä lämmityskomponentteja, jotka täyttävät Viessmannin korkeat laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Samankaltaiset tuotteet on yhdistetty kokonaisuudeksi, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa. Ainoastaan järjestelmän integroitujen osien täydellinen yhteensopivuus hyödyntää innovatiivisen huipputekniikan koko tuotantopotentiaalin.

Viessmannin järjestelmätekniikka sisältää kaiken, mitä luotettavalta kaupalliselta lämmitykseltä vaaditaan. Vitotronic-ohjain langattomalla kaukosäädöllä sekä suorituskykyinen Vitocell-käyttövesivaraaja parhainta lämpimän veden saatavuutta turvaamassa, korkealatuiset aurinkoenergia-laitteistot edulliseen lämmitykseen.

Tuotetietoja

Yleiskatsaus

Nimellislämmitysteho (kW)*
5,8 / 7,5 / 10,4 / 13,0 / 17,4 kW | *EN 14511, B0/W35, lämpötilaero5 K
Teholuku ε (COP-arvo)*
4,60 | 4,64 | 4,81 | 4,93 | 4,51 | *EN 14511, B0/W35, lämpötilaero 5 K
Energiatehokkuusluokka*
energieeffizienklasse.png
A+++/A++ | *EU-säädöksen nr. 813/2013 mukaan keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa lämmittäminen – matala lämpötila (W35)/keskilämpötila (W55)
Energiatehokkuusluokka lämpimän käyttöveden tuottamisessa
Käyttöalue
icon-wohngebaeude.png
Omakotitalot, uudisrakentaminen
Ohjaus
Einfaches RGB
Vitotronic 200 automatiikka selkotekstillä ja grafiikkanäytöllä, etäohjauskäyttö mahdollista
Käyttöveden lämmitys
Lisäkäyttövesivaraajat tarvitaan, tällöin varmempi lämpimän veden saanti
Muita merkkipaaluja
Lämpöpumpulla voidaan tarvittaessa myös viilentää asuintiloja. Tätä varten tarvitaan lisävarusteena saatava “natural cooling” -yksikkö.
Produktschnitt Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G

erp-label.jpg
Lämmitysjärjestelmät

Energiamerkintä