Kokonaisuudet kunnille ja lähilämpöverkoille

Energiajärjestelmien kokonaistarjoajana Viessmannin valikoimaan kuuluvat kaikki tuotteet ja palvelut suunnitteluun, toteutukseen, kunnallisten lähilämpöverkkojen käyttämiseen, alueellisiin ratkaisuihin ja bioenergiakyliin tarvittaviin komponentteihin. Viessmann ei toimita sopivia lämmitysjärjestelmiä ainoastaan fossiilisia ja uusiutuvia energialähteitä varten, vaan ohjaa kuntia ensimmäisestä käytettävyystutkimuksesta laitteiston rakentamiseen ja käyttöönottoon.

Maaseudulla keskitytään bioenergiakylien toteuttamiseen, kun taas kaupunkialueilla ei yleensä ole riittävästi hyödynnettävää biomassaa suuren rakennusmäärän lämmittämiseen. Kaupunkialueilla mahdollisia ovat osaratkaisut yksittäisille asuntokokonaisuuksille sekä fossiilisten energianlähteiden yhdistäminen ympäristön tuottamaan tai hukkalämpöön. Laaja palveluvalikoima raaka-aineen hallinnasta käytönohjaukseen täydentää tarjontaa.

 

Etsin tuotetta toimintoon , käyttöaineena