Frischwasser-Module.jpg

Yhdistelmämahdollisuudet Solar-Divicon -laitteella

Vitotrans 353- käyttöveden syöttöyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä termisen aurinkojärjestelmän kanssa. Vitotrans 353:n levylämmönvaihtimen kautta kulkeva lämmitysvesi jäähtyy erittäin hyvin, mikä johtaa aurinkolämpöpiirin tehon nousemisen, koska kylmän paluuvirtauksen johdosta aurinkolämpöpiirin keskilämpötilaa voidaan laskea.

Käyttöveden syöttöyksikkö

Käyttöveden syöttöyksikkö tuottaa helposti hygieenistä käyttövettä läpivirtauslämmitin-periaatteella. Toisin kuin tavallisen käyttöveden varaajan kohdalla, elintarvikelaatuista käyttövettä ei käytetä energian varastoimiseen, vaan vasta tarvittaessa sitä lämmitetään tehokkaalla levylämmönvaihtimella. Lämpimän veden tuottamiseen käytettävä energia saadaan lämmityspiirin puskurivaraajasta, joka voidaan lämmittää eri tavoilla - aurinkolämpöjärjestelmän avulla tai kiinteän polttoaineen kattilalla, tavallisella öljy/kaasulämmityskattilalla, lämpöpumpulla tai muulla järjestelmällä.