Haluatko ostaa Viessmann-tuotteen tai etsitkö sopivaa lämpöpumppua?

Löydä jälleenmyyjä tai asentaja
Yksityisasiakkaat Ammattilaiset

Lämpöpumpun käyttö ja huolto pakkasella

Kysy neuvoa asiantuntijalta
Kuvassa Viessmannin ilma-vesilämpöpumppu Vitocal 250-A.

Talvella  lämpöpumpun tehokkuus ja pitkäikäisyys ovat ratkaisevan tärkeitä, erityisesti pitkien pakkasjaksojen aikana, jolloin lämpötila laskee usein -25 celsiusasteeseen ja sen alle. Olipa kyseessä maalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu, jokainen tyyppi vaatii huolellista huoltoa, jotta voidaan varmistaa optimaalinen suorituskyky alhaisista lämpötiloista huolimatta.  Tarkastelemme tarkemmin tekijöitä, jotka ovat ratkaisevia kunkin lämpöpumpputyypin kannalta talvella:

Maalämpöpumpun huolto talvella

Maalämpöpumput ottavat lämpöä maaperästä, jossa lämpötila on suhteellisen vakaa verrattuna yläpuolella olevaan ilmaan. Pitkään jatkuvien kylmien jaksojen aikana maan lämpötila voi kuitenkin laskea, mikä vaikuttaa järjestelmän tehokkuuteen. Seuraavassa kerrotaan, mitä sinun on otettava huomioon, kun valmistelet maalämpöpumppuja pitkiin pakkasjaksoihin:

 • Likasuodatin: Tarkista ja puhdista tarvittaessa suolaveden ja lämmönsiirtonesteen suodattimet.

 • Kylmäaine: Tarkista taso ja täydennä tarvittaessa. Jos mahdollista, käytä mieluiten samaa kylmäainetta, jota käytettiin asennuksessakin. Eri merkkien sekoittaminen ei kuitenkaan yleensä aiheuta ongelmia, kunhan etanoli- ja glykolipohjaisia kylmäaineita ei sekoiteta. Etanolipohjaiset kylmäaineet ovat ylivoimaisesti yleisimpiä. Riippumatta siitä, mikä neste on kyseessä, sen on oltava pakkassuojattu -15 °C:seen.

 • Säännölliset tarkastukset: Varaa säännölliset huoltotarkastukset sertifioidun asentajan kanssa, joka tarkastaa lämpöpumppuyksikön ja etsii merkkejä vaurioista tai tehottomuudesta.

Ilma-vesilämpöpumppu pakkasella

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Alhaisissa lämpötiloissa ilman tiheys vähenee, mikä heikentää järjestelmän kykyä ottaa lämpöä tehokkaasti talteen. Seuraavassa kerromme, miten ilma-vesilämpöpumppua voi valmistella äärimmäistä kylmyyttä varten:

 • Tarkista ilmavirta: Pidä ulkoyksikkö vapaana lumesta, jäästä ja roskista, jotta ilmavirta pysyy optimaalisena. Tarkista ja poista säännöllisesti kaikki yksikön ympärillä olevat esteet, kuten lehdet, satanut lumi ja jääpuikot. Älä käytä kuitenkaan kovia työkaluja ja varo vahingoittamasta höyrystimen lamelleja.

 • Likasuodatin: Tarkista ja puhdista lämmönsiirtimen suodatin tarvittaessa.

 • Suojakatto: Harkitse suojakatoksen asentamista suojaamaan ulkoyksikköä ankarilta sääolosuhteilta. Varmista, että nämä katos ei estä ilman virtausta tai haittaa ulkoyksikön toimintaa.

 • Eristys: Tarkista alttiina olevien putkistojen ja komponenttien eristys lämpöhäviöiden ja jäätymisen estämiseksi. Kiinnitä erityistä huomiota alttiisiin alueisiin, kuten ulkoputkiin ja tuuletusaukkoihin.

 • Säännöllinen huolto: Varaa aika säännölliseen huoltoon pätevän asentajan kanssa kaikkien komponenttien, kuten suodattimien, puhaltimien ja kylmäaineen tason tarkastusta ja huoltoa varten. Kylmä sää voi pahentaa kulumista, joten säännöllinen huolto on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmön ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Kuvasssa ilma-vesilämpöpumppu Vitocal 250-A:n ulkoyksikkö.

Ilmalämpöpumpun käyttö pakkasella

Ilmalämpöpumput ottavat lämpöä ulkoilmasta ja siirtävät sen sisäilmaan lämmitystä varten. Alhaisissa lämpötiloissa ilma ei ole yhtä suotuisaa lämmön talteenottoon, mikä asettaa haasteita ilmalämpöpumpun toiminnalle. Kerromme, miten ilmalämpöpumpun voi valmistella kovia pakkasia varten:

 • Tarkista ilmavirta: Pidä ulkoyksikkö vapaana lumesta, jäästä ja roskista, jotta ilmavirta pysyy optimaalisena. Tarkista ja poista säännöllisesti kaikki yksikön ympärillä olevat esteet, kuten lehdet, kerääntynyt lumi ja jääpuikot.

 • Korotettu asennus: Tarkista, että ulkoyksikkö on asennettu riittävän korkealle, jotta lumi ei kerry alustan ympärille.

 • Eristys: Tarkista kylmäaineputkien ja komponenttien ympärillä oleva lämpökalvo ja eristys lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Tarkasta ja vaihda eristys tarvittaessa tehokkuuden säilyttämiseksi.

 • Ammattitaitoinen tarkastus: Pyydä pätevää asentajaa suorittamaan säännöllinen tarkastus järjestelmän yleisen kunnon arvioimiseksi, mukaan lukien kylmäaineen taso, sähköliitännät ja kompressorin suorituskyky. Kylmä sää rasittaa ilmalämpöpumpun komponentteja, mikä taas edellyttää ennakoivia huoltotoimenpiteitä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lämpöpumppujen kunnossapito talvella kovilla pakkasilla edellyttää keskittämään huomiota eri tekijöihin, kuten eristykseen, jäätymisenestonesteeseen, ilmavirran hallintaan ja säännölliseen huoltoon. Toteuttamalla yllä listatut lämpöpumpputyypeille räätälöidyt huoltorutiinit asunnonomistajat voivat varmistaa lämpöpumpun optimaalisen suorituskyvyn ja tehokkuuden myös kylminä talvikuukausina. Muista, että ennaltaehkäisevä huolto on avainasemassa järjestelmän käyttöiän pidentämisessä ja energiakustannusten minimoimisessa talvikuukausina.

Miten voimme auttaa?
Etsitkö tietoa tuotteistamme?

Kirjaudu ViBooks-tietokantaan ja saat käsiisi kaikki Viessmann-tuotteiden tietolehdet, käyttö- ja asennusohjeet.

ViBooks-käyttöohjeet