Viessmann lämpöpumppuja jo yli 40 vuotta!

 

Elinympäristöjä muokkaamassa – jo 40 vuotta Viessmann-lämpöpumpuilla ilmasta, maaperästä ja vedestä saatavan maksuttoman lämmön hyödyntämiseksi

Lämpöpumput ovat kahden viime vuosikymmenen aikana vakiinnuttaneet asemansa lämmitystekniikassa, ja ne ovat rakennuttajien sekä korjausurakoitsijoiden keskuudessa yhä suositumpia. Lämpöpumppujen myynti Suomessa kasvoi 22% ja euromääräisesti vieläkin enemmän. 75.000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin yli puoli miljardia vuonna 2018. Suomeen on myyty jo 900.000 lämpöpumppua.


Erinomainen energiatase


Nykyaikaisten lämpöpumppujen energiatase kestää tarkastelun: Lämmönlähteestä riippuen ne saavuttavat teholukuja (COP = coefficient of performance) väliltä 3,5 ja 6,5. Esimerkiksi teholuku 5 tarkoittaa, että laite tuottaa käyttökelpoisena lämmityslämpönä viisinkertaisesti sen energiamäärän, joka käyttölaitteeseen sähköenergiana tarvitaan. Uusiutuvalla sähköllä niiden käyttö on vieläpä CO2-neutraalia ja kestävää. Modernit ohjauskeskukset mahdollistavat käytön aurinkosähkölaitteistosta peräisin olevalla sähköllä, yhdistämisen älykkäisiin sähköverkkoihin (Smart Grids) sekä etäkäytön ja -huollon internetin välityksellä. Näillä lämmityslaitteilla on siis myös tärkeä rooli siirtymisessä uusiutuviin energianlähteisiin. Ne voivat kommunikoida energiamarkkinoiden kanssa sekä muuntaa tuuli- ja aurinkoenergiasta saatua liikavirtaa tehokkaasti ja edullisesti lämmöksi.


Myönteisen kehityksen edistäjä


Lämpöpumput ovat nykyään vakiintunut järjestelmä rakennusten lämmityksessä; perusta tälle luotiin jo 1970-luvun alkupuolella. Ensimmäisen öljykriisin jälkeisenä aikana Viessmann etsi yhtenä johtavista valmistajista vaihtoehtoja öljy- ja kaasulämmitykseen – eikä vähiten fossiilisten luonnonvarojen ja ympäristön säästämiseksi. ”Muokkaamme tulevien sukupolvien elinympäristöjä” – nykyään yritystä ohjaavalla periaatteella oli merkitystä jo silloin.