Energiapolitiikka

Viessmannin yritysarvoihin perustuva energiapolitiikka on jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista. Tähän tavoiteeseen osallistuvat kaikki Viessmann Groupin työntekijät.

Energiatavoitteet

Viessmann Group sitoutuu tällä energiapolitiikalla edelleen vähentämään energiantarvetta ja CO2-päästöjä. Perustana ovat strategiset energiatavoitteet. Ryhmään kuuluvan yrityksen johto asettaa nämä tavoitteet vuosittain, ja ne ovat yhtenäiset yritysryhmän tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden määrittelemisen perustana ovat sään tai tuotannon mukaan mukautetut kuluneen ajanjakson käyttöpäivät, vastuullisuusnäkökohtien vuoksi pyydetyt, kunkin päätöksen taloudellisuus.

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Tavoittelemme energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista. Lainsäädännöllisiin vaatimuksiin suhtaudutaan minimivaatimuksina.

Vastuullisuus

Energiaan liittyviä päätöksiä käsitellään vastuullisuusnäkökohdat huomioiden. Elämänkaaritarkastelut esitetään aina, kun se on tarpeellista.

Työntekijät

Kaikkien työntekijöiden on osallistuttava energiapolitiikan toimeenpanoon. Yritysryhmän työntekijöille kerrotaan kattavasti energiaan liittyvistä ja energiahallintaohjelmaan liittyvistä asioista.

Laajuus, resurssit

Yrityksen energiatavoitteet koskevat samalla tavalla yrityksen kaikkia aloja, toimintaa ja menetelmiä.
Viessmann Groupin ylin johto asettaa kaikki resurssit ja tiedon käytettäväksi, jotka ovat tarpeellisia energiapolitiikan toimeenpanemiseksi ja strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoimuus

Energiaan liittyvistä asioista, energiankäytöstä ja energianhallintaohjelmasta kerrotaan avoimesti Viessmann Groupissa.

Päästöt

Yhdistettynä energiatavoitteisiin Viessmann Group määrittelee päästötavoitteet. Päästöt vähenevät energiatehokkuuden nostamisen ja jatkuvan uusiutuvan energian osuuden lisääntymisen myötä.

Tarkastus

Viessmannin ylin johto tarkastaa ja arvioi säännöllisesti energiapolitiikan yhteensopivuuden.

Energia-monitorointi

Yritysryhmän energiankäyttöä mitataan ja tarkkaillaan jatkuvasti. Tärkeimmät energiaan liittyvät näkökohdat muodostetaan, tarkistetaan ja viestitetään säännöllisesti.