Viessmannin Infocenter

Voidaksemme kertoa vielä paremmin lämpöalan uudesta teknologiasta, olemme rakentaneet Allendorfin (Eder) toimipaikkaamme Viessmann akatemian.

Galleria, jonka näyttelyt välittävät yrityskuvamme ydintä, museo Via temporis sekä innovatiivinen energiakeskus muodostavat Viessmann Infocenterin Viessmann akatemian. Vieraillessaan tehtaallamme asiakkaat voivat tutustua arvoihimme ja asiantuntemukseemme, joihin yritys nojaa.

Kokonaisohjelmallaan kaikille energianlähteille ja käyttöaloille Viessmann on parhaiten valmistautunut lämpömarkkinoiden rakennemuutokseen. Allendorfin tuotannon olemme rakentaneet Lean Production -periaatteelle ja siten huomattavasti nostaneet työn tehokkuutta. Tulevaisuusorientoituneella Effizienz Plus-energiakonseptilla säästämme Allendorfissa 40 % fossiilista energiaa ja vähennämme CO2-päästöjä kolmanneksella. Sijoitamme myös biomassaan, jota kasvatamme laajalti omissa nopean kasvun palstoilla.

Infocenter tekee selväksi, miten Viessmann perinteikkäänä kolmannen polven perheyrityksenä ottaa vastaan tulevaisuuden haasteet.

produktschulung.jpg

Akatemia

Lämmitystekniikan teknisestä spektristä tulee monimutkaisempi ja tuotevalikoima laajenee. Lämmitysjärjestelmät öljylle ja kaasulle, lämpöpumput, bioenergia, aurinkoenergia, aurinkosähkö, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ja ilmastointitekniikka vaativat räätälöityjä ratkaisuja kaikille käyttöaloille.

Vain se, joka kohtaa ammatin jokapäiväiset vaatimukset joustavuudella ja asiantuntemuksella, voi saada asiakkaat pitkäaikaisesti tyytyväisiksi. Tieto sopivista käyttöaloista ja innovatiivisen tehokkaan tekniikan mahdolliset yhdistelmät sekä uusiutuvat energiajärjestelmät ovat nyt kysytympiä kuin koskaan. Samalla kasvavat vaatimukset kaikkien lämpömarkkinoilla olevien yhteistyökumppaneiden pätevyydestä. Jatkokoulutus, tieto ja nopea tiedon käyttäminen - niiden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Tätä varten Viessmann akatemia tarjoaa laajan ja monipuolisen seminaariohjelman. Se on tarkoitettu SHK-asiantuntijayrityksille, nuohoojille, suunnittelu- ja insinööritoimistoille, arkkitehdeille, rakennusyrityksille, koulutusorganisaatioille, teollisuudelle, palvelualalle ja kunnille. Ja tarjonnalla on kysyntää - maailmanlaajuisesti 90 000 ammattilaista ottaa joka vuosi osaa Viessmann akatemian jatkokoulutukseen.

Galleria

Näyttely Galleria esittää brändimme tärkeintä ydintä.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Viessmann on teknisillä merkkipaaluillaan kirjoittanut lämmitystekniikan historiaa ja ollut jo varhain koko alan edelläkävijä. Yrityksen historian esittelyyn, Allendorfin tehtaan tiivistämiseen vieraille ja ajallisen kontekstin luomista varten rakennettiin epätavallinen rakennus Museo "Via Temporis".

Historiallinen näyttely kertoo yrityksen historiasta ja on samalla kunnianosoitus Dr. Hans Viessmannin elämäntyölle, joka kehitti toisen maailmansodan jälkeen isältään saaman teollisuusyrityksen maailman laajuiseksi.

Via Temporis on Viessmann Galerian yhteydessä, joka myös on rakennettu modernilla, Bauhaus-tyylisellä teollisuusarkkitehtuurilla. Täältä löytyy näyttely yrityksen brändin ytimestä, jossa tärkeimmät Viessmannin osaamisalueet tulevat eläviksi.

Innovatiivinen energiakeskus

Yrityksen päätoimipaikalle Allendorfissa (Eder) Infocenteriin Viessmann on hankkinut ainutlaatuisen kommunikaatioalustan alalle. Pienestä teollisiin tehoalueisiin ovat lämmitys- ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset käytössä energiakeskuksessa.

Kestävyysprojektinsa Effizienz Plus perusteella Viessman todistaa, miten markkinoiden käytettävissä olevalla tekniikalla tuotetaan ilmastoa ja resursseja säästävää sähköä. Omassa biokaasulaitoksessa toteutuu energiantuotanto biomassasta. Pysyvä näyttely, kierros tehtaalla ja Via Temporis tarjoavat vierailijalle vaikuttavan esittelyn.

Energiezentrale.jpg