Viessmannin tuotantojärjestelmä

Viessmannin tuotantojärjestelmä (ViPS) on kaikkia sidosyrityksiä sitova säätelykehys, jossa kuvataan, miten tuotteen valmistusprosessia voidaan muokata, soveltaa, valvoa ja jatkuvasti parantaa.

Se sisältää tuotanto-organisaation tärkeimmät tavoitteet, periaatteet, menetelmät ja työkalut perustuen pääajatukseen jatkuvasta parantamisesta ja synkronoituihin prosesseihin.

 

Tuotannon perusperiaatteet

Standardisointi/visualisointi/järjestys ja puhtaus


Prosessien tasaisuudella varmistamme, että prosessi viedään läpi sovitulla tavalla ja keinoilla. Tuotantoprosessit on laadittu niin, että vaihtelut ovat heti havaittavissa. Tuhlausta on vältettävä ja lisäarvoa nostettava
 

Työntekijät

Ammattitaito/koulutus/työturvallisuus


Näemme työntekijöidemme korkean ammattitaidon edellytyksenä sille, että tuotantoperiaatteita voidaan toteuttaa. Jatkuva lisäkoulutus nostaa työntekijöidemme tyytyväisyyttä. Tätä varten akatemiassamme on useita koulutusohjelmia käytettävissä.
 

Synkronoidut prosessit

Tuotanto asiakkaan kysynnän mukaan/kysynnän mukaan valmistaminen/logistiikka/KVP/tuotannonohjaus


Valmistamme juuri sitä, mitä asiakas tarvitsee. Tämä ei koske ainoastaan asiakkaan tilauksia, vaan myös sisäisiä prosessejamme tarkoittaen asiakas-tavarantoimittaja -suhdetta.
 

Tehokkaat laitteet

Tuotantoon soveltuvat resurssit


Voidaksemme tuottaa tuotteita markkinahintaan meidän on käytettävä tuotantolaitteitamme mahdollisimman tehokkaasti ja vältettävä suunnittelemattomia käyttökatkoja. Tätä varten on tehty operaattorikonsepti TMP:n pohjalle.
 

Virheettömät tuotteet ja prosessit

Virheiden torjunta/reklamaatio/virheiden poistaminen/auditointi


"Laatu keskipisteessä" on kaikkien työntekijöiden tavoite Tuotteiden ja prosessien kohdalla tavoitteena nolla virhettä. Vain sillä tavalla voimme toimittaa asiakkaillemme huippulaadukkaita tuotteita.
 

Tuotannon hallinta

Shopfloor management


Varmistamme, että lisäarvopaikkakunnilla ammattitaitoiset työntekijät hoitavat muutosprosessin. Tätä prosessia tuetaan jatkuvan parantamisen periaatteen avulla.