Efficiency Plus - Resurssitehokkuus, ilmastonsuojelu ja tehtaiden toimipaikan sijainnin varmistaminen Allendorfissa Saksassa

kestävän kehityksen projekti Efficiency Plus

Strategisen kestävyysprojektin Efficiency Plus myötä Viessmann osoitti, että vuoden 2050 energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa jo nyt. Tuomalla markkinoille käytettävää tekniikkaa saatiin työ- ja materiaalitehokkuuden ohella nostettua energiatehokkuutta. Fossiilisen energian käyttö laski kahdella kolmanneksella, CO2-päästöt 80 prosenttia.


Uusissa energiakeskuksissa käytetään kaikkia tärkeimpiä energianlähteitä - öljyä ja kaasua sekä biomassaa, aurinkoenergiaa, ilma- ja maalämpöä. Merkittävä osuus on tehokkailla teknologioilla kuten kondenssitekniikka ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto.


Ilmastoystävälliseen lämmön ja sähkön tuotantoon kuuluu lisänä myös polttopuu, jonka saa omalta nopeakasvuiselta palstalta. Tätä varten 180 hehtaarille istutetaan poppeleita ja pajuja, jotka kattavat noin puolet vuosittaisesta 7000 tonnin tarpeesta.

 

Kurzumtriebsplantagen.jpg

Viessmann istuttaa nopeakasvuisille palstoille poppeleita ja pajuja biomassan tuottamista varten.

Bioenergia kattaa nykyään 77 prosenttia Allendorfin pääkonttorin lämmöntarpeesta. Pitkäaikainen tavoite on kattaa lämmöntuotanto kokonaan tällä ilmastoystävällisellä energianlähteellä. Tässä yhteydessä toteutetaan kestävyyden periaatetta, joka kuuluu: käytetään aina vain niin paljon biomassaa, kuin samaan aikaan kasvaa lisää.

Lisäksi kuivafermentaatiolla toimiva biokaasulaitos tuottaa vuosittain noin 2,7, MWh sähköä ja lämpöä. Substraattina toimivat paikallisen maatalouden ja maisemanhuollon jätteet sekä uusiutuvat raaka-aineet. Toinen biokaasulaitos valmistui vuonna 2013. Se on märkäfermentaatiolaitos, joka valmistaa vuosittain 15 000 tonnista substraattia 1,6 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, joka vastaa laadultaan maakaasua ja johdetaan avoimeen verkkoon.

Biogasanlage.jpg

Allendorfin (Eder) tehtaiden toinen biokaasulaitos toimii märkäfermentaatio-menetelmällä. Biokaasu vastaa laadultaan maakaasua ja johdetaan avoimeen verkkoon.

Efficiency Plus -projektin myötä Viessmann osoitti, että ympäristönsuojelun ja resurssitehokkuuden voi yhdistää taloudelliseen menestykseen ja sosiaaliseen vastuunottoon. Projekti on Best-Practice-esimerkki. Sen pitäisi motivoida yrityksiä sekä poliittisia päättäjiä ja hallitusta tarttumaan mahdollisuuksiin resurssitehokkuuden nostamiseksi.