Ympäristönsuojelun perintö

Kolmannen polven perheyrityksenä ja kansainvälisesti johtavana lämmitystekniikan valmistajana emme tunnusta ainoastaan yhteiskunnallisen vastuumme, vaan myös vastuumme tulevaisuudesta tuleville sukupolville. Resurssien ja ympäristönsuojelun toimenpiteiden jatkuva parantaminen kestävän kehityksen periaatteella on olennainen osa yritysfilosofiaamme.  


emas.jpg

Vakiintunutta vastuuta ympäristöstä

Vuosikymmenien ajan olemme toteuttaneet integroidun ympäristönsuojelun konseptia yhteisessä arvoketjussa. Prosesseihin ja tuotteisiin integroidulla ympäristönsuojelu on etusijalla myöhemmin hoitoa vaativiin jo ilmeneviin vahinkoihin. Monien vuosien ajan harjoitettu ympäristöhallinta järjestää ja valvoo ympäristöpolitiikan toimeenpanoa.

Ympäristöpolitiikan avulla saavutettuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti. Saksassa kaikki Viessmannin toimipaikat ja tytäryhtiöt on DIN EN ISO 14001 -sertifioitu. Ensimmäisenä lämmitystekniikka-alan yrityksenä ja toisena Saksan liittotasavallassa Viessmann Werke sai vuonna 1995 Allendorfissa sijaitseville tuotantolaitoksilleen tiukat vaatimukset sisältävän eurooppalaisen Öko-Audit -asetuksen (EMAS) mukaisen sertifioinnin.


Energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotteet

Erityisesti tuotekehityksessä painotamme kestävyyttä. Jo rakennusvaiheessa otetaan huomioon, että tuotantoprosessin raaka-aineita käytetään resursseja säästävällä tavalla. Käytössä lämmönkehittimillä on korkea terminen hyötysuhde ja ne ovat pitkäikäisiä. Teknisen käyttöiän loppuessa Viessmannin tuotteet kierrätetään asianmukaisesti ja arvokkaat raaka-aineet palautuvat tuotantoon ja kierrätykseen.

Viessmann on palkittu monesti teknologisten innovaatioidensa ja esimerkillisestä suhtautumisestaan ympäristönsuojeluun, muun muassa "eurooppalaisella ympäristöpalkinnolla" sekä Umweltallianz Hessenin "perustajajäseninä". Deutsche Energieagentur (dena) myönsi "Energy Efficiency Awardin" "Effizienz Plus-ohjelman puitteissa" rakennetuista lämmöntakaisinotto -keskuksista.

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Kestävän kehityksen projekti "Efficiency Plus"

Sitoutumisessa kestävään kehitykseen keskipisteessä on lippulaivahanke "Effizienz Plus", joka tarkoittaa kokonaisvaltaista ilmastonsuojelun, resurssien riittävyyden ja toimipaikkojen kokonaisvaltaista konseptia. Emme nosta näin ainoastaan työn ja materiaalinen tehokkuutta valmistuksessa, vaan myös tuottaja- ja käyttäjäpuolen energiatehokkuutta. Kokemusten mukaan säästämme 40 prosenttia fossiilista energiaa ja CO2-päästöjä kolmanneksella. Siksi meiltä onnistuu siirtää tuotannon määrästä energian tarpeeseen.

Vuonna 2009 yritys sai maininnan "Saksan kestävin tuotanto 2009", 2011 "Saksan kestävin merkki 2011"ja 2013 kestävyyspalkinnon esimerkillisestä resurssien tehokkuudesta.

nabu.png

Yhteistyömme Naturschutzbund Deutschland (NABU), Saksan luonnonsuojeluliiton kanssa korostaa jatkuvaa ympäristöystävällistä suhtautumistamme.